Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Senioren onder de toren: innovatief samenwonen in Maldegem-Kleit

​Het OCMW van Maldegem experimenteert in deelgemeente Kleit met een innovatief samenlevingsconcept voor ouderen. Het werkt. Enkel de regelgeving wil niet altijd mee.

De Pastorij in Kleit kwam tot stand vanuit de vaststelling dat de wachtlijst van het woonzorgcentrum en de serviceflats in Maldegem aanzienlijk is. Daarnaast bestond al langer de wens om in de deelgemeentes zorgpunten op terichten. Het OCMW van Maldegem beschikte in deelgemeente Kleit over een oude pastoorswoning en vooral over heel veel inspiratie. Piet Allewaert, directeur van woonzorgcentrum Warmhof: ‘Tijdens onze zoektocht naar alternatieven werd heel gauw duidelijk dat de samenwerking tussen thuiszorg en residentiële zorgnoodzakelijk is. Met De Pastorij wordt deze samenwerking gerealiseerd.In een reguliere ouderenvoorziening wordt een efficiënte organisatie vande thuiszorg gecombineerd met de expertise van het woonzorgcentrum. De kleinschaligheid, de permanentie overdag, de inzetbaarheid van deskundig personeel de klok rond via een spreekluisterverbinding en de mogelijkheid een beroep te doen op een zorgkundige tijdens de avond- en ochtendronde, creëren een veilig kader met de nodige geborgenheid.’

Het nieuwe project is dus een erkend serviceflatgebouw, maar met een toekomstgerichte toets. Bedoeling is woon- en zorgcomfort te combineren, maar vooral ook ouderen samen te doen leven. Er leven zeven senioren samen onder de toren. Er leven zeven senioren samen onder de toren. Allemaal hebben ze een eigen woonruimte, maar samen beslissen ze over de besteding van het gemeenschappelijk huishoudbudget. De bewoners komen wekelijks samen om het menu en alle opmerkingen en vragen over het samenleven en het zorgaanbod te bespreken. Ze kunnen ook samen gezinszorg laten komen en iedere dag komt er iemand uit het woonzorgcentrum Warmhof een ochtend- en avondronde doen. De bewoners van De Pastorij zijn tevreden met hun keuze. Ze zijn vooral gelukkig met de kotmadammen. Kotmadammen? Inderdaad. Piet Allewaert: ‘Eenzaamheid is een belangrijk en nog steeds onderschat probleem bij bejaarden. Het samenleven biedt daarom een extra waarde in dit project. Het “kotleven” in De Pastorij creëert een sociaal weefsel waar vriendschap en samenzijn potentiële eenzaamheid verdringen. Ook de kotmadammen, onze medewerkers op de werkvloer, spelen hierbij een niet te onderschatten rol.’ Koen Cromheecke, hoofd sociale dienst, vult aan: ‘De solidariteit tussen bewoners werd verankerd in de wijze waarop gebruik gemaakt wordt van verschillende vormen van thuiszorg. Het afnemen van een minimumpakket aan schoonmaakhulp en gezinszorg en dit aan de medebewoners aanbieden, in combinatie met aanvullende ondersteuning vanuit het woon- en zorgcentrum, thuisverpleging én het inschakelen van moderne technologie garanderen de bewoners een uitgebreide zorg en zo goed als permanentie. De prijs van dit hele pakket is vergelijkbaar met die van individuele thuiszorg bij senioren in een klassieke thuissituatie. Bovendien wordt er zo geen extra beslag gelegd op de totale hoeveelheid thuiszorg die vanuit het OCMW beschikbaar is.’

Regelgeving te rigide

De regelgeving is niet afgestemd is op dit soort vernieuwende initiatieven. Zulke projecten komen er daarom enkel dankzij de creativiteit en de overredingskracht van de initiatiefnemers. Zij overtuigen de toezichthoudende overheid van de haalbaarheid en noodzakelijkheid ervan. Een flexibele regelgeving die inspeelt op de lokale realiteit, zou natuurlijk de echte oplossing zijn. In Maldegem is het werk nog niet klaar. Piet Allewaert: ‘Vanuit de residentiële zorg willen we graag onze ervaring blijven delen tot ondersteuning van de thuiszorg. Dat we hiervoor de nodige creativiteit aan de dag zullen moeten leggen is zeker. Door de stijgende zorggraad, het toenemende aantal dementerenden, de steeds hogere kwaliteitseisen en verwachtingen blijft de werkdruk immers stijgen en wordt de werking van een woonzorgcentrum dagelijks op de proef gesteld.’ Maar, om het met de woorden van Koen Cromheecke te zeggen: ‘Een oude Chinese wijsheid wil dat paden gemaakt worden door erop te wandelen. We hopen dan ook dat De Pastorij door lokale en andere overheden, maar ook door individuele burgers en de private ondernemers als een uitnodiging beschouwd wordt om de moed en creativiteit op te brengen die nodig zijn om nieuwe paden in te slaan, op weg naar een antwoord op de uitdagingen die de vergrijzing stelt.’
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thema's

 • landelijke gemeenten; ouderen; sociaal beleid; wonen

Contact

 • Maldegem
 • Piet Allewaert, algemeen directeur woonzorgcentra OCMW Maldegem,
  piet.allewaert@ocmwmaldegem.be,
  T 050-40 36 84

Links

 •  
 •