Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Samenwerkingsverband kinderopvang Hopsassa

Doelstellingen

Het Centrum voor Kinderopvang Hopsassa – een samenwerking tussen opvanginitiatieven in Asse - werd in het leven geroepen naar aanleiding van een oproep van Kind en Gezin tot proefprojecten Centrum voor Kinderopvang in 2006. Het is de bedoeling het kwantitatieve aanbod te verbeteren door de opvangvragen te centraliseren en de verdeling van opvangplaatsen efficiënter te laten verlopen. We willen de weg naar kinderopvang verduidelijken en vergemakkelijken. Daarnaast willen we de kwaliteit verhogen door samen afspraken te maken rond reglementen, hoe omgaan met welbevinden en betrokkenheid van de kinderen, enzovoort. Verder zetten we in op het bereiken van de kwetsbare doelgroep door nauwe samenwerking met de sociale dienst van het OCMW en een quoteringssysteem aangepast aan de doelgroep.

Bereik

 • Een groot bereik, ook van de kwetsbare doelgroep, dankzij de vele toeleiders.
 • Het quoteringssysteem is gericht op werkende ouders of ouders die een opleiding volgen, dus niet-werkende ouders hebben weinig kans op opvang.
 • Er is geen plaats voor occasionele opvang en zeer beperkt voor noodopvang.
 • De zelfstandige sector is momenteel niet aangesloten. De aanmeldingen die daar gebeuren, worden nergens bijgehouden. 

We proberen het bereik te vergroten met behulp van een flyer, de website, een doorverwijzing via het lokaal bestuur, de samenwerking met Huis van het Kind en een nauwe samenwerking met de buurtwerking en sociale dienst van het OCMW. In de toekomst willen we informatie toevoegen aan de infosessies 'kind op komst' van Kind en Gezin. We willen het Lokaal Loket verder uitwerken met een overzicht van alle openstaande plaatsen. We blijven de quotering van de kwetsbare doelgroep evalueren en bijsturen om deze doelgroep alle kansen te geven. 

Positieve (neven)effecten

 • Bij de toewijzing van opvangplaatsen krijgen mensen niet altijd de opvang van hun eerste keuze, maar worden wel meer mensen makkelijker geholpen.
 • Veel zaken zijn op elkaar afgestemd, zoals de huishoudelijke reglementen, respijtdagen, de boeteregeling, de omgang met MemoQ (Meten en Monitoren van de kwaliteit van de kinderopvang voor baby's en peuters).
 • Er gebeurt een centrale registratie van het aantal opvangvragen.
 • Er zijn gezamenlijke aankopen en vormingen.
 • We organiseren ervaringsuitwisseling. 

 

Hindernissen

 • Zelfstandige opvanginitiatieven betrekken is moeilijk. Zij hebben vaak onvoldoende werkkrachten om deel te nemen aan de vergaderingen en werken ook niet allemaal inkomensgerelateerd.
 • Het samenwerken van opvanginitiatieven zonder inkomenstarief bemoeilijkt de plaatsverdeling.
 • De voorrangsregels voor werkende ouders beletten de niet-werkende ouders vanuit de kwetsbare doelgroep om deel te nemen aan de kinderopvang. Het is niet eenvoudig op één lijn te staan, ook door de concurrentiële positie die de opvanginitiatieven tegenover elkaar nemen. Ook logistiek zijn er uitdagingen die extra uren administratie vragen. 

Enkele tips: Blijf investeren en evalueren want op termijn loont dat. De samenwerking met Huis van het Kind is belangrijk, om zoveel mogelijk toeleiders te creëren en op de hoogte te brengen en houden. Bewaak steeds de grens tussen de lokale coördinator en de lokale organisator van kinderopvang en blijf dus zo neutraal en objectief mogelijk.




 • Blijf investeren en evalueren
 • De samenwerking met Huis van het Kind is belangrijk
 • Blijf zo neutraal en objectief mogelijk

Thema's

 • armoede; etnisch-culturele diversiteit; kinderopvang en gezinsbeleid; publieke zorg; regie en coördinatie; samenwerking; sociaal beleid