Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Samenkracht Bilzen

De doelstelling van dit project is een sociaal netwerk creëren bij ouderen die eenzaamheid ervaren. De deelnemers van dit project leren door middel van gerichte opdrachten en acties hun patronen van eenzaamheid te doorbreken en verbindingen te leggen met mensen die bij hen passen. De deelnemers adviseren de gemeentediensten -en voorzieningen: “Hoe kan de gemeente vereenzaming en eenzaamheid helpen aanpakken?

Een partnergroep van professionals en sleutelfiguren gaat gericht op zoek naar senioren die eenzaamheid ervaren en in een thuissituatie wonen. Over de werving van deelnemers is een concreet plan van aanpak opgemaakt. Senioren die aarzelen kunnen beroep doen op een vrijwilliger. De vrijwilliger motiveert, staat bij, luistert, leidt toe. De deelnemende senioren volgen een traject van 10 maanden. 1 keer per maand komen de deelnemers samen. Een deskundige begeleider van Vormingplus Limburg gaat met hen aan de slag. Ze krijgen opdrachten die hen aanzetten tot reflectie en actie omtrent hun eenzaamheid. Tussen de samenkomsten krijgen ze ook opdrachten mee naar huis.

Het traject bestaat uit 4 stappen:
1) je leven in kaart brengen (bv met een tijdslijn met hoogtepunten)
2) patronen zichtbaar maken (bv een schema van je dagelijkse bezigheden)
3) wie ben ik, wat heb ik nodig (bv waardenkaarten selecteren)
4) patronen doorbreken (bv stedelijk aanbod verkennen, deelnemen...).

De begeleider zoekt actief mee naar acties en initiatieven die deelnemers kunnen ondernemen. De vrijwilliger ondersteunt. De samenkomsten zijn niet belerend. De bedoeling is om vanuit elk individu te achterhalen welke behoeftes er leven en waarmee we het huidige patroon kunnen doorbreken.

Samenkracht was een pilootproject van Seniorenwerking Bilzen, lokaal dienstencentrum De Wijzer en Vormingplus Limburg. 8 senioren namen deel. Vier senioren volgden het volledige traject en doorbraken hun patroon. Een evaluatie werd opgemaakt. De Seniorenwerking en De Wijzer zullen het beleid voorstellen om een tweede traject op te starten vanaf september 2018.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • ouderen; publieke zorg

Contact

  • Bilzen
  • ronny.sonck@bilzen.be

Links