Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Samen op de koffie

 

In de toekomst zullen we voor zorg meer op de buurt terugvallen. Maar
hoe kleefkrachtig is onze buurt? In welke mate willen buurtbewoners
in elkaar investeren? Omdat mensen elkaar eerst moeten leren kennen, vroeg het sociale huis in Malle de buurten op de koffie.

 

 

 

‘Sinds jullie koffie in de buurt georganiseerd hebben, wuiven alle mensen naar elkaar en noemen de buren elkaar bij de voornaam. Wij wonen al dertien jaar in deze buurt, maar pas sinds dat kopje koffie is alles losser geworden,’ zegt een van de koffiedrinkers weken na deze zeer eenvoudige maar outreachende
zorgmethode.
Malle is een zorgzame gemeente met veel verenigingen en buurtwerkingen. Maar iedere buurt is anders. En al is het niet evident om een buurt geografisch af te bakenen, toch heeft elke buurt eigen sterkten en zwakten en is de zorgbehoefte heel verschillend. Opvallend is dat in de buurten waar weinig activiteiten georganiseerd worden, dikwijls een hogere concentratie aan sociaal kwetsbare groepen en senioren
woont. Voor het sociaal huis van Malle een reden om er de sociale cohesie te versterken.
De Malse Courant meldde altijd wanneer de bakfiets met de koffie naar een buurt zou komen. In elke buurt werd vooraf een contactpersoon aangesproken om samen met de professional brugfiguur te zijn en faciliterend en ondersteunend op te treden. Malle wilde met dit project niet alleen kwetsbare inwoners bereiken maar mensen ook sociaal mengen. Ontmoeting tussen kansarmen en kansrijken creëert een
grotere openheid en verdraagzaamheid binnen de wijk.


Kop op
De bakfiets trok telkens naar een centrale plaats in de buurt, de medewerkers van het sociaal huis nodigden
van deur tot deur de mensen uit om samen een kopje koffie te drinken. Iedere buurtbewoner kreeg een gratis KOP OP-kop met het gemeentelogo, wat meteen het ijs brak en de kennismaking op gang bracht. Het leverde ook meteen een leuk aandenken op. Dit kleine gebaar werd sterk geapprecieerd. Nu is er een idee om jaarlijks een kop te laten ontwerpen via een wedstrijd waaraan alle buurten en inwoners uit Malle mee kunnen doen. De crux is natuurlijk dat je met heel weinig middelen een groots doel kunt verwezenlijken, namelijk mensen uit een buurt bij elkaar brengen ter versterking van het sociaal weefsel.


Weg van je bureau
Via dit project krijgt het sociaal huis op informele wijze een gezicht, nu al merken ze in Malle dat de drempel
voor sommige inwoners effectief verlaagd werd om naar het sociaal huis te komen en er in alle discretie een
hulpvraag te stellen. Met een kopje koffie bereik je doelgroepen die je in je kantoor niet tegenkomt en voer je gesprekken op een andere manier. De medewerkers detecteerden enkele sociale behoeften en kregen meer zicht op de leef- en woonomstandigheden van de inwoners. Het is erg belangrijk dat je als organisatie draagvlak creëert voor deze outreachende manier van projectwerking. Hoewel het minder meetbaar is dan het aantal behandelde dossiers op een werkdag, is koffie drinken met enkele buurtbewoners evengoed werken. In Malle krijgt iedereenvan het personeel de volgende keer de kans om te participeren aan deze manier van werken. Het draagvlak van de organisatie kan hierdoor alleen maar groter worden.

Van nabijheid naar buurtgerichte zorg
In de gemoedelijke ‘alles mag, niets moet’-sfeer kwamen de gesprekken spontaan op gang. Het verhoogde
het gevoel van verbondenheid en nabijheid, wat belangrijk is voor het welbevinden van de inwoners. Voor
sommige deelnemers van het project primeerde het sociaal contact en de ontmoeting op zich. Voor anderen is dit een opstap naar een breder netwerk van wederkerigheid, waar buurtbewoners elkaar effectief ondersteunen en helpen.
Voor Malle past dit project in een bredere visie van buurtgerichte zorg, waarbij de sociale netwerken van
mensen lokaal sterker worden met meer onderlinge informele steun. Het eerste wat dan telt, is dat mensen zich thuis en veilig voelen in de buurt waar ze wonen. Wat dat betreft is Buurten op de koffie een geslaagd project, want met weinig middelen hebben de buurtbewoners elkaar ontmoet. Een eerste stap in de richting van nabije zorgzaamheid.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thema's

 • buurtgerichte zorg; sociaal beleid

Contact

 • Malle
 • Wendy Verheyen
  coördinator welzijn en leven
  Malle
  T 03 312 49 61
  wendy.verheyen@ocmwmalle.be