Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Rivierenland actualiseert brandveiligheidsvoorschriften publiek toegankelijke gebouwen

Hulpverleningszone Rivierenland verzorgt niet alleen de brandbestrijding en hulpverlening binnen de gemeenten van de zone, maar zet zich ook in voor de brandveiligheid van handelszaken en gebouwen die bezoekers ontvangen. De preventiedienst van Rivierenland werkte een uniform en geactualiseerd reglement uit voor alle publiek toegankelijke gebouwen dat in werking treedt vanaf 1 januari 2018. Naast het reglement werd een uniforme procedure opgesteld voor de controle, hercontrole en attestering van de publiek toegankelijke inrichtingen.

Om het reglement inhoudelijk toe te lichten aan exploitanten of verantwoordelijken voor de uitbating van een zaal, café, restaurant, winkel of een publiek toegankelijk gebouw, organiseerde de hulpverleningszone gratis infomomenten in de verschillende gemeenten van de zone.

De infobrochure voor uitbaters met een overzichtelijk stroomdiagram van de procedure, het volledige reglement en het aanvraagformulier voor (her)controle zijn beschikbaar op de website van de hulpverleningszone Rivierenland.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • brandweer; detailhandel; economie; horeca