Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Participatiegroep van cliënten

OCMW Kalmthout verbetert zijn dienstverlening dankzij een cliëntennetwerk.

Doelstellingen

De participatiegroep is een netwerk van cliënten die ervaring heeft met het OCMW als dienstverlener. De groep wil gemeentelijke initiatieven door de bril van mensen in armoede bekijken en samen deze initiatieven verbeteren aan de hand van de participatieve methodiek. Een belangrijke focus van de participatiegroep is de non-take-up van rechten. Bij de intakefase blijken veel mensen zich ofwel overstelpt te voelen met informatie, ofwel te weinig info te krijgen. Soms gebeurt de intake tijdens een crisissituatie waarbij de overvloed aan informatie die de maatschappelijk werker geeft, niet binnendringt bij de cliënt. Met die vaststelling wil de participatiegroep aan de slag.

De groep ontwikkelde een welkomstbrochure die duidelijke informatie biedt over de dienstverlening van het OCMW. De deelnemers aan de participatiegroep hebben daar allen zelf ervaring mee en zijn dus de perfecte partner om suggesties voor verbetering te doen. De welkomstbrochure bestaat uit themafiches. De fiches zijn zo opgesteld dat de maatschappelijk werker de inhoud makkelijk en in eenvoudige taal kan overlopen met de cliënt. Je vindt er niet alleen info over het hulpverleningsaanbod maar ook over het verloop van de procedure. Wat mag je bijvoorbeeld verwachten van een sociaal onderzoek? De brochure kan je in een papieren versie opvragen bij Fredelinde Rossaert.

Bereik

Het blijft een uitdaging mensen te bereiken die niet naar het OCMW komen. Die mensen worden ook niet bereikt met een brochure. Een initiatief vanuit de 'nulde lijn' zou deze drempel kunnen verlagen.

 

Positieve (neven)effecten

 • Door de procesgerichte aanpak bij de opmaak van de welkomstbrochure is er een goede samenwerking gegroeid tussen de participatiegroep en de maatschappelijk werkers van de sociale dienst. Er ontstond wederzijds begrip en goede communicatie. De opmaak van de welkomstbrochure verbreedde de kennis over de sociale rechten bij de deelnemers van de participatiegroep. De deelnemers maakten ook een persoonlijk groeiproces door.

 

 • Andere gemeentelijke diensten zoals de jeugddienst en de bibliotheek hoorden van het project en kennen de participatiegroep en haar werking intussen. Ze hebben interesse om via de participatiegroep input te krijgen om hun werking te verbeteren. De bibliotheek en het OCMW hebben bijvoorbeeld meer raakvlakken met zowel wettelijke opdrachten als ambities dan men op het eerste gezicht zou denken. In deze slideshow lees je meer over hoe ze de handen in elkaar slaan voor een toegankelijke bieb, met eenvoudige acties zoals: eerste keus geven aan het OCMW bij afgevoerde boeken waarbij maatschappelijk werkers instaan voor de verdeling ervan; een voorleesfeestje in pyjama in de bieb waarbij plaatsen vrijgehouden worden voor kinderen uit kwetsbare gezinnen; met aangepaste dienstverlening zelf moeilijk bereikbare doelgroepen opzoeken, bijvoorbeelden door Bibpunten in te richten in de wachtzaal van het OCMW en in het Huis van het Kind; het project Digidak in de bieb organiseren waarbij mensen gratis leren werken met de computer en het internet. Meer info over de samenwerking tussen het OCMW en de bieb bij jan.collet@kalmthout.be of patricia.coucheir@ocmwkalmthout.be
   
 • Bij de start van nieuwe initiatieven zoals de sociale kruidenier wordt de reflex gemaakt vanaf de startfase advies te vragen aan de participatiegroep. De participatiegroep krijgt bijvoorbeeld een stem in de stuurgroep van de sociale kruidenier. Dit gebeurt in samenwerking met het Sociaal Winkelpunt.

Hindernissen

Het was soms een evenwichtsoefening om zowel de groepsdynamiek ruimte te geven als resultaatsgericht te werken. Binnen de groep moesten we leren omgaan met verschillende karakters. Er kwam ook een medewerker van Basiseducatie helpen met de redactie van onze brochure. Ook hierbij was het een zoektocht om verwachtingen op elkaar af te stemmen en met elkaars karakter om te gaan. De groep moest ook leren omgaan met beperkingen en grenzen.
 • tijd nemen, ook het proces is belangrijk
 • helder communiceren en verwachtingen verduidelijken
 • gewoon doen!
 •  
 •  

Thema's

 • armoede; etnisch-culturele diversiteit; participatie; sociaal beleid

Contact

 • OCMW Kaltmhout
 • Fredelinde Rossaert,  fredelinde.rossaert@ocmwkalmthout.be

Links