Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Nieuwe metingen voor bezoekers en passanten in Antwerpen

'Crowdmonitoring' of het meten van de aanwezigheid en de bewegingen/trends van bezoekers en passanten, is de laatste jaren een belangrijk instrument voor citymarketing geworden. De stad Antwerpen gebruikt dergelijke gegevens om de impact van onder meer haar toeristisch en economisch beleid te meten. Tijdens evenementen worden de data bovendien gebruikt om de mobiliteit en de veiligheid nog beter in beeld te brengen en indien nodig bij te sturen. 

Shoppers tellen via wifisensoren
Een van de nieuwe methodes om tellingen te doen verloopt via de bluetooth- en/of wifisignalen die mobiele toestellen uitzenden. Die lokaal geregistreerde signalen worden volgens een door de Privacycommissie goedgekeurde methode anoniem verwerkt.   Sinds 2013 zijn er 3 meetpunten voor deze signalen in het centrum van Antwerpen. Na een succesvolle test werden in 2016  22 nieuwe meetpunten toegevoegd. Dankzij deze gegevens krijgt de stad Antwerpen een beter zicht op de drukte in de winkelstraten, het effect van de solden en de maandelijkse winkelzondag, en diverse evenementen in de binnenstad.

Toeristen en bezoekers tellen via mobiele data
Een andere nieuwe meetmethode baseert zich op mobiele data, dus op de signalen die gsm-masten ontvangen. Ook voor deze signalen geldt dat ze onmiddellijk gehercodeerd worden, en dus anoniem verwerkt via een door de Privacycommissie goedgekeurde methode. De stad gebruikt deze methode sinds begin 2016, specifiek om bezoekers en toeristen te monitoren. Ze geeft onder andere inzicht in het aantal dag- en verblijfstoeristen, hun afkomst en hun gemiddelde verblijfsduur. Ook kunnen deze data tijdens grote evenementen zoals de Reuzen van Royal de Luxe of de Antwerp 10 Miles gemonitord worden in het kader van de veiligheid. 

De meetmethodes via wifi en mobiele data vormen een nieuwe bron van informatie. De stad deelt die  met handelaars, burgers, retailers en ontwikkelaars. Meer informatie én het eerste kwartaalrapport vind je op  www.ondernemeninantwerpen.be/bezoekersenpassantentellingen . Zie ook https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard. Meer info: dries.vanhofstraeten@stad.antwerpen.be (03 338 68 98).
  •  
  •  
  •  
  •  
  •