Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Nieuwe bedrijfsbelasting op elektriciteitsverbruik

Vanaf 2013 voert de stad Genk een ecologisch en economisch geïnspireerde bedrijfsbelasting op elektriciteitsverbruik voor haar ondernemingen in. Daarmee wil de stad de belastingdruk voor de ondernemingen verminderen en tegelijk bedrijven aanzetten tot innovatie en duurzaamheid. Werkgevers en industriëlen staan positief tegenover het nieuwe belastingreglement. De algemene bedrijfsbelasting houdt immers rekening met de economische conjunctuur.​

 

Deze praktijk werd in de praktijkenbank opgenomen in 2013.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • economie

Contact

  • Genk
  • 089 65 40 10 of belastingen@genk.be

Links