Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Muster, creatief ondernemersdorp in Heule

In de fabriekshal van wat vroeger een metaalverwerkend bedrijf was, hebben intussen meer dan veertig creatieve ondernemers een stek. Dit is een tijdelijke invulling, voor minstens vijf jaar. Het geeft de stad Kortrijk en de eigenaar de tijd om na te denken over de definitieve bestemming van deze strategische plek.

 

Op een boogscheut van het centrum van Kortrijks grootste deelgemeente Heule, aan de oever van de meanderende Heulebeek, ligt het terrein van het vroegere metaalverwerkende bedrijf De Meestere: vier hectare groot, met een enorme fabriekshal van 9000 m² en een gebouw voor de kantoren. Drie jaar geleden werden alle industriële activiteiten er stopgezet. De eigenaar diende bij de stad een aanvraag voor een bestemmingswijziging van milieubelastende nijverheid in woonzone, om het terrein te verkavelen. Het antwoord van het stadsbestuur was negatief. 'Kortrijk en Heule hebben geen nieuwe, grote verkaveling nodig. We hebben nog voldoende woonzones om aan de vraag te voldoen,' zegt schepen Wout Maddens, bevoegd voor ruimtelijke ordening, stedenbouw en wonen.

Wat zou er dan wel kunnen op deze plek? De eigenaar kreeg de boodschap dat het stadsbestuur hier geen overhaast antwoord op wilde en kon formuleren. Ook nu wil schepen Maddens nog geen uitspraken doen. 'We zijn een visie voor de verdere ontwikkeling van de stad aan het uittekenen, Kortrijk 2025. Tien jaar na de afbakening van het stedelijk gebied zijn er nieuwe accenten nodig. We werken met drie kenmerkende stadsbeelden die de kwaliteiten van de stad blootleggen en ruimtelijk vertalen: de groen-blauwe assen, de verwevenheid van functies en de nabijheid. Die drie stadsbeelden zullen we toepassen op de magneten, de plekken in de stad waar het de komende tien, twintig jaar kan of zal gebeuren. De site van De Meestere is een van die magneten. Je vindt er de drie stadsbeelden terug: het terrein ligt aan de groen-blauwe as van de Heulebeek, er zijn mogelijkheden om functies te verweven en de woonkern van Heule is vlakbij. Dit is een strategische plek met potentie en dus moeten we rustig de tijd nemen om samen met  eigenaar Carl De Meestere en projectontwikkelaar Think Urban na te denken over de toekomstige invulling.'

In afwachting van die beslissing heeft de site een tijdelijke invulling gekregen, alvast voor de komende vijf jaar. Dat is Muster, een creatief ondernemersdorp. In de enorme fabriekshal hebben intussen 42 vaak jonge ondernemingen een plek gevonden: een binnenhuisarchitect, een tuinaanlegger, een interieurbureau, een meubelmaker, een designstudio, een meubelontwerper, een kunstenaar… Ze betalen maandelijks 115 euro voor een standplaats met een of meer containers. Sommige containers zijn binnenin tiptop uitgerust en moeten niet onderdoen voor een chic kantoor, andere zijn meer basic ingericht of fungeren als atelier. Kunstenaar Bert Vanwynsberghe heeft in zijn container een grote inloopsculptuur, een grot gemaakt. Vlak naast de container beschikt hij nog over voldoende ruimte om er in de toekomst ander werk tentoon te stellen. In de fabriekshal vindt ook de maandelijkse Eule Mart voor lokale producenten plaats en begin september doet ze dienst als binnenruimte bij de Tinekesfeesten. In de vroegere kantoorruimtes van de fabriek vond onder andere de stadsboerderij, een biowinkel met vooral lokale producten, onderdak.

Behalve de lage huurprijs is de mogelijkheid tot ideeënuitwisseling, kruisbestuiving en netwerking een grote troef van Muster. Wout Maddens: 'Laat ideeën maar groeien, laat mensen deze plek maar ontdekken. Muster creëert dynamiek en brengt mensen samen. Dat zal ons helpen om een goede beslissing te nemen over de definitieve invulling.'

 

Dit bericht verscheen in Lokaal 09 2017.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • economie; ondernemingen

Contact

  • Kortijk, Heule
  • www.muster.be

Links