Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Mantelzorghulp

De doelstelling van dit project is dat de mantelzorger een volwaardige partner wordt in de zorg en deze ondersteunen zodat personen met een verhoogde zorgnood zo lang mogelijk kunnen wonen in hun thuisomgeving.​

'Vanuit verschillende socio-culturele organisaties werd in het verleden de vraag gesteld aan de gemeente en het OCMW van Wezembeek-Oppem om een "gemeentelijke mantelzorgpremie" toe te kennen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW besliste om een mantelzorghelper in dienst te nemen om op deze manier de mantelzorgers te ondersteunen zodat zij hun taak kunnen blijven volhouden en de personen met een verhoogde zorgnood langer hun autonomie kunnen behouden en zodoende langer in hun vertrouwde woonomgeving kunnen verblijven. De functie van mantelzorghelper wordt ingevuld door een zorgkundige die naast praktische taken zoals licht huishoudelijk werk, ondersteuning bij zorg gerelateerde activiteiten en vervoer ook emotionele en sociale ondersteuning biedt. Er is ook aandacht voor buurtgerichte zorg : de mantelzorghelper begeleidt een aantal senioren bij de wekelijkse boodschappendienst georganiseerd door het OCMW. Het OCMW-busje haalt hen op aan huis om hun boodschappen te doen en brengt hun nadien terug naar huis. De mantelzorghelper biedt ondersteuning tijdens het winkelen en het vervoer. Voor de mantelzorghulp wordt een bijdrage per uur aangerekend gerelateerd aan het inkomen van de persoon met een verhoogde zorgnood. De eerste twee gepresteerde uren van een welbepaalde kalendermaand worden niet aangerekend en worden integraal ten laste genomen door het bestuur. Momenteel presteert de mantelzorghelper 19u per week; mogelijks wordt dit in de toekomst uitgebreid.'
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • ouderen; publieke zorg

Contact

  • Wezembeek Oppem
  • hilde.michiels@ocmw-wezembeek-oppem.be

Links