Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Loketbedienden ontvangen cash via betaalautomaat

Aan de loketbalies van de Antwerpse stadsdiensten betalen de klanten cash via een betaalautomaat. Daardoor zijn in 2012 237 loketkassen afgeschaft. Het resultaat is meer veiligheid en tijdswinst.

In de districtshuizen maken alle loketten van bevolking, burgerlijke stand en vreemdelingenzaken gebruik van de betaalautomaten. De klant kan nog altijd kiezen tussen met bancontact of cash betalen. Een betaling met bancontact kan hij via een toestel aan de loketbalie zelf uitvoeren. Wil hij cash betalen, dan ontvangt hij een barcode van de loketbediende. Daarmee gaat hij naar een betaalautomaat die centraal in de lokettenzaal staat. Wanneer hij de barcode inscant, verschijnt het verschuldigde bedrag op het scherm. Vervolgens kan de klant het geld in de automaat inbrengen. De betaalautomaat aanvaardt alle coupures behalve 500 euro, 2 cent en 1 cent. De klant hoeft ook niet gepast te betalen, de automaat geeft wisselgeld. Met het betaalbewijs uit de automaat gaat de klant weer naar de loketbediende. Die bevestigt de betaling in het kassaregistratiesysteem en geeft het product aan de klant. Terwijl de klant de betaling aan de automaat uitvoert, maakt de loketbediende de bestelling klaar.

Meer veiligheid en tijdwinst voor loketbedienden

Dankzij de betaalautomaten komen de loketbedienden niet meer in aanraking met cash geld. De automaat, die vals geld scant en als kluis fungeert, vergroot hun veiligheidsgevoel. Medewerkers hoeven geen geld meer te tellen en geen kassa meer op te maken. Van de loketmanager vraagt deze manier van werken wel meer tijd. Hij moet op een andere manier omgaan met de afrekening van de ontvangsten. Als er meer dan één automaat is, kunnen de ontvangsten van een medewerker verdeeld zijn over verschillende automaten. De opvolging en de controle van de ontvangsten per automaat is tijdsintensiever.

Betalen met bankcontact stimuleren

De betaalautomaten zijn gebruiksvriendelijk. Alle stappen die de klant moet uitvoeren om te betalen, komen duidelijk in vier talen op het scherm. De klant is zeker dat zijn betaling correct ontvangen is en dat hij het juiste bedrag aan wisselgeld krijgt. Voor producten die zeer weinig kosten, zoals een restafvalzak van 50 cent, lijkt de hele procedure voor de klant echter niet in verhouding tot het bedrag dat hij moet betalen. ‘We willen het gebruik van bancontact stimuleren door de klant de keuze te geven om aan de loketbalie met bancontact te betalen of zich te verplaatsen naar de betaalautomaat om cash te betalen,’ zegt Christina Ceulemans, consulent bestuurskunde stad Antwerpen. ‘Het gebruik van bancontact verhoogt inderdaad al. Hierdoor vermindert de totale hoeveelheid aan cash geld in het kantoor. In de eerste helft van 2012 evalueren we het systeem grondig om eventueel bij te sturen op het aantal betaalautomaten per locatie. In de loop van 2012 installeren we nog betaalautomaten in één districtshuis, vijf stadskantoren en het centrale loket vreemdelingenzaken, zodat alle negen districtshuizen zullen werken met geldloze kassa’s. Uitbreiding naar andere diensten zoals bibliotheken en zwembaden zal bekeken worden.’
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • bestuur en organisatie; burgerzaken en dienstverlening; financiën; personeel

Contact

  • Antwerpen
  • Ben Gilot, VVSG-stafmedewerker gemeente- en OCMW-financiën,
    T 02–211 55 41, ben.gilot@vvsg.be

Links