Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Lokale markt in de Sint-Amandskerk in Roeselare

​De parochie Roeselare Centrum telde tot voor enkele jaren drie kerken. Op vraag van het decanaat werd een procedure opgestart om een van de drie, de Sint-Amandskerk die eigendom was van de stad, te ontwijden. In 2016 kwam het ontwijde gebouw vrij. 'We wilden er een open huis van maken voor alle inwoners en verenigingen,' zegt schepen Nathalie Muylle, bevoegd voor onder meer gebouwen en ruimtelijke planning. 'Uit contacten met burgers en organisaties, in peilingen en participatieprojecten kwamen de voorbije jaren telkens drie vragen naar voren. Eén, de behoefte aan een nieuwe tentoonstellingsruimte, omdat vanaf 2019 de Directeurswoning niet meer beschikbaar is. Twee, de vraag naar een markt in het weekend. Drie, de vraag van winkeliers en shoppers naar kinderopvang tijdens het weekend.'   

De stad tekende met succes in op de oproep van minister Bourgeois met betrekking tot de herbestemming van kerken. Het architectenkantoor Bogdan & Van Broeck voerde een haalbaarheidsstudie voor de Sint-Amandskerk uit, vertrekkend van de drie insteken van het stadsbestuur. De studie schetst drie fases in de herbestemming. De eerste is al gedeeltelijk gerealiseerd. Lokaal bvba, die sinds vorig jaar een boerenmarkt 2.0 organiseert in Deerlijk (zie [cursief]Lokaal[einde cursief] juli 2016), heeft een overeenkomst voor twee jaar met de stad Roeselare om elke vrijdagnamiddag een markt te organiseren in de kerk. Lokale producenten verkopen er sinds 5 mei fruit, groenten, zuivelproducten, brood, vlees… De markt is modulair opgebouwd in het schip en de zijbeuken, de verschillende stands worden elke week weer opzijgeschoven. Vooraan in de kerk baat Lokaal een cafetaria met streekproducten uit. Schepen Nathalie Muylle: 'De stad heeft 200.000 euro geïnvesteerd in de noodzakelijkste aanpassingen aan sanitair en nutsvoorzieningen. In de begroting 2018-2019 zal 1 miljoen euro worden ingeschreven voor de verdere verbetering en uitbreiding van belichting, elektriciteit, koelinstallaties en sanitair.'

Vanaf 2019-2020 plant de stad een nieuwe investering van 1,5 miljoen euro om fase twee van de studie te realiseren. In die fase zijn ook de aanpalende pastorij en pastorijtuin opgenomen. Kerk, pastorij en tuin zullen dan met elkaar verbonden worden. 'Kleine tentoonstellingen of sociaal-culturele evenementen kunnen in de pastorij doorgaan, voor grotere projecten kunnen ook de tuin en de kerk worden ingezet,' zegt Nathalie Muylle. 'Er is dan zelfs een link mogelijk met het De Coninckplein voor de kerk, dat nu nog een parkeerterrein is maar dat een groene en autovrije ruimte wordt.' Voor de derde fase, na 2020, stelt de studie voor een tweede niveau in te bouwen in de kerk, voor vergaderlokalen, ateliers of polyvalente ruimtes.

De eerste stap van de nieuwe invulling van de kerk is dus gezet. De lokale markt is een succes met gemiddeld 800 kopende bezoekers. Op 3 september start een proefproject met kinderopvang op zaterdagmorgen, één keer per maand, onder begeleiding van de jeugddienst. Aan de derde vraag van verenigingen en inwoners, naar een ruimte voor tentoonstellingen, zal de stad vanaf 2019 tegemoet komen.

 

Dit bericht verscheen in Lokaal 09 2017.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • economie; erfgoed; horeca; ruimtelijke ordening; transitie

Contact

  • Roeselare
  • www.lokaalmarkt.be

Links