Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Lichtervelde geeft startende ondernemer duwtje in de rug

De voorbije jaren zette de gemeente Lichtervelde reeds sterk in op het aantrekken en behouden van inwoners, handelaars en bedrijven. De opstart van het LEF, het Lichtervelds Economisch Forum, en de opmaak van het parkeerplan Lichtervelde, waarbij gewerkt wordt aan een duurzaam parkeerbeleid zijn daar mooie voorbeelden van.  Met het reglement ‘gratis starten’ en het ‘starterscontract’ wil de gemeente  nog een stapje verder gaan in het stimuleren van de economische activiteit.  Voor het opstarten van een onderneming moet een starter verschillende stappen doorlopen. Eén van die stappen is de registratie bij een ondernemingsloket. Dit kost momenteel 75 euro. Met het nieuwe reglement zal de gemeente nu deze kost voor haar rekening nemen. Het begrip ‘startende ondernemer’ wordt gespecifieerd in het reglement “gratis starten”. Zo moet het ondermeer gaan om een ondernemer met het statuut van zelfstandige in hoofdberoep en moet het gaan om een nieuwe onderneming. De starter moet geen grote formaliteiten ondernemen voor deze premie. De dienst economie neemt contact op met de starter, gaat na of hij in aanmerking komt en vraagt zijn rekeningnummer op. Van zodra dit in orde is, wordt de kost terug betaald. 
Daarnaast biedt de gemeente startende ondernemers voortaan een ‘starterscontract’ aan. Ondernemers kunnen een basistoelage van 400€ krijgen voor het bekostigen van investeringen met ondernemingsdoeleinden. Deze basistoelage wordt opgetrokken tot 1000€ als het gaat om een starter die 1 jaar werkloos was, als de starter zijn zaak start in het centrum van de gemeente of als het gaat om een leegstaand handelspand. De ondernemer van zijn kant engageert zich om gedurende 5 jaar actief te zijn in de gemeente.
Documenten: reglement ‘gratis starten’, reglement‘starterscontract’

 

Deze praktijk werd in de praktijkenbank opgenomen in 2011.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • economie

Contact

  • Lichtervelde
  • 051 72 94 33 of economie@lichtervelde.be

Links