Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Langer thuis in Westerlo

​Het doel van dit project is de zorgbehoevende Westelaar zo lang mogelijk thuis laten wonen na een vroegtijdige detectie van een bezorgdheid. Daarom werkt men in Westerlo met een zorgteam: het zorgteam neemt na een eerste signalisatie van een zorgvraag het initiatief door direct contact op te nemen met de vrager of zijn netwerk. Dit houdt in coördineren, opvolgen en evalueren van het zorgtraject met het oog op zorgcontinuïteit en zorgafstemming.

Bij een eerste signalement bijvoorbeeld: maaltijdaanvraag, mindermobielenaanvraag, ongerustheid van een persoon of derden, inschrijving aangepaste huisvesting... is dit een knipperlicht voor het zorgteam. Het team trieert het knipperlicht door een eerste contact of een huisbezoek uit te voeren en waar nodig een dossier te starten . Dus zeer vroegtijdige actie en reactie. Voor deze opstart plegen de medewerkers van het zorgteam overleg met de cliënt, de mantelzorgers en met het netwerk van hulpverleners, zowel professioneel als niet-professioneel. Het zorgteam probeert een hulpaanbod tot stand te brengen dat nauwkeurig aansluit op de hulpbehoefte van de zorgvrager om zo lang mogelijk op een menswaardige manier zelfstandig te kunnen wonen. De zorgvrager en zijn dossier wordt zoveel mogelijk opgevolgd door dezelfde medewerker zorgteam-casemanager zodat er een vertrouwensband ontstaat. Door een wederzijdse samenwerking met het lokaaldienstencentrum TerHarte kunnen de gebruikers met hun hulpvraag altijd terecht bij het zorgteam en anderzijds zorgt het zorgteam ervoor dat mensen met nood aan verschillende diensten en/of behoefte tot sociaal contact naar het lokaaldienstencentrum worden toegeleid. Zij zitten dus kenbaar in de buurt. Indien nodig zorgt het team voor ondersteuning en voorbereiding bij de vraag voor een opname in het woonzorgcentrum, assistentiewoningen of aangepast wonen. Het team blijft opvolging doen en zal indien nodig ook een zorgoverleg voorstellen en uitvoeren. Wij starten bij een eerste knipperlicht en sluiten het dossier pas af na een feedback na opname in een woonzorgcentrum of bij overlijden.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • buurtgerichte zorg; ouderen; publieke zorg

Contact

  • Westerlo
  • geert.vanlommel@ocmwwesterlo.be

Links