Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Kinderopvang ondersteunend beleid stad Izegem

​​​​Het  door de gemeenteraad goedgekeurde subsidiereglement (voorstel subsidie kinderopvang 20171205.docx ) geeft een subsidie aan gezinsopvang  baby's en peuters (maximum 250 euro voor startende of uitbreidende initiatieven) en aan groepsopvang baby's en peuters (maximum 500 euro voor startende  of uitbreidende initiatieven).  Daarnaast wordt er een facultatief gedeelte uitbetaald van 50 euro per vergunde plaats. 

De stad Izegem wil met deze subsidie vooral starters overtuigen om kinderopvang te realiseren. 
Thema's

  • kinderopvang en gezinsbeleid; publieke zorg

Contact

  • Izegem

Links