Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

IOK bezorgt burger informatie op maat over afvalbeheer

​IOK Afvalbeheer biedt burger in de Kempen gepersonaliseerde informatie over afvalophaling aan. Gebruikers downloaden ophaaldata in hun eigen digitale kalender en kunnen hun afvalproductie online raadplegen en opvolgen. IOK Afvalbeheer ontving Europese subsidies voor deze initiatieven uit het programma Interreg IV A 2 Zeeën.

Sinds begin 2012 kunnen de Kempenaren de ophaaldata uploaden in hun eigen digitale kalender via www.iok.be of door met hun smartphone de QR-code (van Quick Respons) op hun gedrukte ophaalkalender te scannen. De QR-code legt een link naar de persoonlijke online ophaalkalender. De gebruiker krijgt onmiddellijk zijn persoonlijke ophaalkalender op het scherm en kan de ophaaldata vervolgens inlezen in zijn agenda. Als de scanning eenmaal is uitgevoerd, worden de ophaaldata jaarlijks automatisch aangepast.

Diftar-webapplicatie

In gemeenten waar een gedifferentieerd tarief (diftar) wordt toegepast, betalen de burgers hun huisvuil per kilogram. Een gezin dat afval voorkomt en goed sorteert, ontvangt bijgevolg een lage afvalfactuur. Om gezinnen nog bewuster te maken van de hoeveelheid afval die ze jaarlijks produceren, hebben IOK Afvalbeheer en Ecowerf een diftar-webapplicatie ontwikkeld. Na registratie kunnen de gebruikers met een wachtwoord en een login hun persoonlijke afvalgegevens raadplegen en de evolutie van hun afvalverbruik bekijken. De afvalintercommunales kunnen ook persoonlijke berichten naar hun klanten sturen en dienstverlening op maat aanbieden. Als een straat door wegenwerken of noodweer bijvoorbeeld tijdelijk niet bereikbaar is voor de ophalingen, kunnen ze de inwoners hiervan via hun berichtenbox en/of per e-mail op de hoogte brengen en een oplossing op maat voorstellen.

 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • burgerzaken en dienstverlening; landelijke gemeenten; milieu; omgeving; smart cities

Contact

  • Kempense gemeenten
  • Katleen Mertens, communicatieverantwoordelijke IOK en IOK Afvalbeheer, katleen.mertens@iok.be T 014-56 27 09, M 0473-77 60 20

Links