Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Iedereen in contact met dementie


In Vlaanderen leven 122.000 mensen met dementie en zeventig procent van hen woont thuis. En het worden er almaar meer. Toch bestaan er nog veel misverstanden en onwetendheid over dementie. Daarom brengt

Liesbeth Luts, zorgintaker thuiszorg in Mortsel, alle organisaties die iets met dementie doen bijeen. Samen hebben ze een werkgroep dementie opgericht.

 

 

De woonzorgcentra, de geriatrische afdeling van het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Amadeus, het Sint-Jozefziekenhuis, SEL Amberes, het regionale expertisecentrum dementie Oreon en de twee lokale dienstencentra besloten maandelijks bij een van de partners een activiteit te organiseren over dementie. ‘Zo willen we met de werkgroep zoveel mogelijk inwoners sensibiliseren,’ zegt Liesbeth Luts die er zo tegelijk voor zorgt dat al wie vragen heeft over dementie weet waar hij ermee terecht kan.

Activiteiten
Zo was er een algemene informatieavond over dementie in het ziekenhuis en een literaire avond met Warre
Borgmans in de kunstacademie. Het woonzorgcentrum organiseerde een eenmalig contactkoor en praktische workshops met activiteiten die je samen met iemand met dementie kunt doen. Liesbeth: ‘Het contactkoor was zo’n succes dat er nu een maandelijks contactkoor doorgaat in het woonzorgcentrum. Zij gaven op 21 september hun eerste concert in de schouwburg van Mortsel.’ In het lokaal dienstencentrum maakten de mensen voelschorten voor personen met dementie, had er een infoavond plaats over erven en schenken, en werd het boek Brood en bomen. Dementie uitgelicht voorgesteld.

Ontmoeting
‘Voor of na elke activiteit kunnen de deelnemers elkaar ontmoeten en vragen stellen aan de  referentiepersoon dementie. Ook is er steeds informatie beschikbaar over waar mensen verder nog met vragen over dementie terecht kunnen. We merken dat lotgenoten elkaar zo ontmoeten, en via deze weg ook steun vinden bij elkaar,’ zegt Liesbeth Luts. Wie deelneemt aan de activiteiten ontwikkelt een realistischer kijk op dementie. Het begrip groeit dat zogenaamd ‘moeilijk gedrag’ van personen met dementie vaak veroorzaakt wordt door ‘niet meer kunnen’ en de machteloosheid die de persoon met dementie daarbij ervaart.

 

Iedereen bereiken
Door het gevarieerde aanbod bereikt de werkgroep bij elke activiteit een andere doelgroep. Liesbeth Luts:
‘De literaire avond trok vooral mensen die op zoek waren naar een ontspannende avondactiviteit, naar
de informatieavond kwamen mensen die geconfronteerd werden met dementie en het contactkoor trok
dan weer personen met dementie zelf aan, plus al wie graag zingt.’
Veel deelnemers laten bij de activiteiten hun emailadres achter, waardoor ze informatie krijgen over
toekomstige activiteiten. Het project loopt sinds 2014 en tot nu toe werden er al meer dan tweehonderd
mensen bereikt.

 

Het succes van de werkgroep
Voor dit project is het een groot geluk dat Liesbeth er is om alles te coördineren en te organiseren: ‘Alle
deelnemende partners zijn zeer enthousiast en geëngageerd, maar zij zijn vaak overbevraagd. Daarom
hou ik de regie over de organisatie van de activiteiten, en ondersteun ik de partners die het praktische
werk doen. Ook de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg hebben een belangrijke plaats in het
geheel. Enerzijds nemen verzorgenden soms deel aan bijvoorbeeld een infoavond, anderzijds maken zij bij
hun cliënten reclame voor de activiteiten.’
Thema's

  • gezondheidsbeleid; ouderen; publieke zorg; sociaal beleid

Contact

  • Mortsel
  • Liesbeth Luts
    zorgintaker thuiszorg
    liesbeth.luts@mortsel.be