Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Huisbezoek 85-jarigen

​Via huisbezoeken peilt het OCMW van Kortenaken naar de zorgnoden van thuiswonende senioren van 85 jaar die nog niet bij het OCMW gekend zijn.

'In het kader van de zorgverstrekking is het belangrijk dat we als openbare dienst outreachend en proactief werken. Om te vermijden dat zorgbehoevenden in onze gemeente de weg naar de zorg niet vinden of te laat hulp komen vragen, werd in 2017 een proefproject opgestart door alle 85-jarigen (in het jaar van hun verjaardag) aan te schrijven met de aankondiging van een huisbezoek voor de bevraging van hun zorgnoden. De 85-jarigen die we in het OCMW al kennen hetzij via onze thuiszorgdiensten, hetzij via de mobiele ambtenaar en de bewoners van het rusthuis, werden niet aangeschreven. Het is immers de bedoeling om de ‘onbekende groep’ thuiswonende 85-jarigen te benaderen. Uit de huisbezoeken is gebleken dat de ons ‘onbekende’ 85-jarigen nog geen echte zorgnoden hebben. Zij zijn wel blij met het huisbezoek van het OCMW, maar dit heeft nog geen directe bijkomende hulpverleningsdossiers opgeleverd. Wel is het zo dat deze mensen het OCMW (en onze diensten) nu wel kennen, waardoor bij een ev. latere hulpvraag de stap naar het OCMW kleiner wordt. Het project zal in 2018 worden verder gezet.' 

Het OCMW van Kortenaken doet ook huisbezoeken na een overlijden. Na een overlijden zitten nabestaanden met heel wat vragen en administratieve beslommeringen. Het OCMW kan hierbij hulp bieden. Een maatschappelijk assistent doet 1 maand na een overlijden een huisbezoek bij de nabestaanden teneinde te peilen of het OCMW kan helpen op administratief of ander vlak.

'De maatschappelijk assistent heeft de nodige info bij om een aantal zaken al direct in orde te zetten. Het huisbezoek helpt duidelijk in het rouwproces. Mensen hebben het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. Anderzijds valt ook op dat heel wat mensen bij het overlijden nog niet op de hoogte zijn van al hun rechten of dat ze hulp nodig hebben bij het afronden van allerhande aanvragen. Er werd een map ontwikkeld voor alle maatschappelijk werksters in het OCMW die huisbezoeken doen in functie van overlijden. Deze map werd samengesteld aan de hand van een checklist. Deze dient overlopen te worden bij de cliënten. Bij de onderdelen die nog niet in orde zijn, kan de maatschappelijk werkster dan onmiddellijk de juiste documenten geven en eventueel na het invullen direct in de bijgeleverde enveloppe steken en van het juiste adreseticket voorzien. Op deze manier kan alles direct afgehandeld worden.'

Daarnaast loopt er in Kortenaken nog een project 'Je staat niet alleen'. Met dit project wil het OCMW zich richten op mensen tussen de 60 en de 74 jaar die een drastische wijziging in hun partnerrelatie ervaren. Dit kan een echtscheiding zijn of een overlijden van hun partner. Dit project is gefinancieerd met leadersubsidie en is tot stand gekomen met de ondersteuning van de Thomas More Hogeschool. De bedoeling is dat de groep na de 6 bijeenkomsten op zichzelf gaat 'functioneren' .
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • ouderen; publieke zorg

Contact

  • Kortenaken
  • leen.pans@ocmw-kortenaken.be

Links