Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Het woonzorgcentrum tekent

Het doel van dit project is jJongeren en ouderen samen brengen met een gemeenschappelijke interesse in tekenen en kunst. Een groep van 15 jongeren (12+) van de tekenacademie komen langs in het woonzorgcentrum en voeren samen met 15 bewoners in een 1-op-1 relatie een opdracht uit die uiteindelijk uitmondt in een tentoonstelling in het woonzorgcentrum.

In een eerste fase hebben de 15 jongeren/15 bewoners elkaars portret getekend zoals zij de andere zien. De mensen van de tekenacademie voorzien hiervoor het nodige materiaal. Telkens volgt er een nagesprek met de jongeren zodat zij kunnen ventileren over wat ze hebben ervaren in het contact met een andere generatie. De portretten worden vervolgens door de jongeren verder afgewerkt in de academie om nadien in het woonzorgcentrum hiermee een tentoonstelling te organiseren. Deze samenwerking zou volgend schooljaar worden verdergezet. Dan zou een jongere samen met een bewoner werken rond het levensverhaal of een verhaal van de bewoner, waarbij ze dit vervolgens samen in beeld brengen via tekenen, schilderen of andere creatieve technieken.


Extra info ivm doel: "Jongeren en ouderen samenbrengen biedt aan beide generaties een meerwaarde.  Senioren in een woonzorgcentrum leven helemaal op als ze kinderen of jongeren zien. Zo hebben we vb ook in onze gebouwen een kinderopvang en als de kindjes gaan wandelen door het woonzorgcentrum kunnen de bewoners bewegingen die ze anders niet kunnen.  Uit ervaring weten we dat ook de jongeren zelf er van genieten om samen met ouderen iets te doen. Velen van hen komen vaak nog eens terug op bezoek op momenten dat het project niet doorgaat en dit bevordert de sociale contacten van onze bewoners. Sommige jongeren kiezen door deze contacten bewust voor een studie in een zorgrichting."
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • buurtgerichte zorg; ouderen; publieke zorg

Contact

  • Oudenaarde
  • ndc@ocmwoudenaarde.be

Links