Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Halle leert Nederlands

​Het OCMW van Halle dompelde het voorbije jaar zestig cliënten onder in de Nederlandse taal. Als je de taal niet spreekt, verhogen immers de drempels voor kinderopvang, opleiding of zelfs medische zorg. Maar laaggeschoolden hebben dikwijls weinig kans om Nederlands te oefenen. Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant probeerde Halle aan dit euvel te werken.

 

Anderstalige OCMW-cliënten die om een of andere reden nog niet kunnen doorstromen naar de door het Huis van het Nederlands aanbevolen lessen of die extra willen oefenen, kunnen aansluiten bij een van de twee groepen die aangeboden worden vanuit het OCMW van Halle. Bij beide groepen vormt doorstroming naar een erkend opleidingscentrum wel het uiteindelijke doel. Samenwerking met Huis van het Nederlands, CBE en GLTT vormt in dit opzicht een belangrijk deelaspect van het project.

Een van de twee lesmomenten vindt plaats in de spel- en ontmoetingsruimte De Speelwolk in het Huis van het Kind Halle. Deze groep is voorbehouden voor cursisten met kinderen. Er is spel- en verzorgingsmateriaal beschikbaar om de kinderen op te vangen. Een vrijwilliger ontfermt zich over hen, zodat de ouders met volle aandacht kunnen deelnemen aan de les. Dat de deelnemers deze locatie leren kennen verlaagt de drempel om deel te nemen aan het ruimere aanbod van de ontmoetingsruimte.

Het andere lesmoment gaat door in het sociaal huis.

Binnen deze groepen worden zowel theorie- als praktijklessen aangeboden. Ervaringsgericht leren vormt hierin een belangrijk uitgangspunt. Deze methodiek vormt een meerwaarde in de interesse en betrokkenheid van de deelnemers, wat een positief effect heeft op het leerproces. Bovendien krijgen deelnemers meer het gevoel verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren.

Dit werd concreet tijdens een bezoek aan de bibliotheek van Halle. De cursisten kregen hier een algemene rondleiding, met extra informatie over het nieuwe Taalpunt. Daaraan was een interactief spel gekoppeld waarbij de cursisten enkele concrete opdrachten moesten uitvoeren. Ze trainden hierbij hun lees- en spreekvaardigheid.

Een andere actie was verbonden aan het project 'Aan tafel in 1-2-3 euro' van Colruyt. Dit project wil gezinnen met budgettaire problemen ondersteunen bij het bereiden van lekkere en evenwichtige maaltijden. Tweewekelijks verschijnt een boekje met zes recepten voor maximaal 1-2-3 euro per persoon, met een boodschappenlijstje.

Tijdens de Nederlandse les mochten de cursisten een recept uitkiezen. Vervolgens kregen ze enkele lessen over dit thema. Zo leerden ze woordenschat betreffende ingrediënten en keukengerief, maar ook de weg naar de supermarkt en enkele algemene wetenswaardigheden over de winkel. Nadien konden de cursisten de woordenschat in de praktijk brengen door samen boodschappen te doen. Ten slotte volgde een gezamenlijke kookles waar de cursisten opnieuw de kans kregen de aangeboden leerstof in de praktijk om te zetten.

Het OCMW en andere officiële instanties, de cijfers, de klok, werk, gezondheid, 'op een dag' zijn andere thema's die al aan bod zijn gekomen. Cursisten kunnen op ieder moment zelf een thema aanreiken. Ook tijdens deze theorielessen wordt uitgegaan van ervaringsgericht leren en worden er interactieve oefeningen aangeboden.

De reacties op het project zijn positief. Al zestig cliënten namen sinds mei 2016 aan deze lessen Nederlands deel. De meeste cliënten verbeterden hun kennis van het Nederlands maar hadden vooral minder angst om Nederlands te spreken. De doorstroming naar een erkend opleidingscentrum kon nauwer opgevolgd worden, wat een positief effect had op de effectieve doorverwijzing. De groepslessen bieden cliënten ook de mogelijkheid met elkaar in contact te komen en creëren een veilige ruimte om sociale ervaringen op te doen. Kortom, een werkwijze waarop het OCMW Halle ook in de toekomst nog verder wil inzetten.

 

Dit bericht verscheen in Lokaal 07 2017.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thema's

 • burgerzaken en dienstverlening; etnisch-culturele diversiteit

Contact

 • Halle
 • Evy Neuteleers
  T 02-361 16 16
  Evy.neuteleers@ocmwhalle.be

Links