Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Goei geburen in Meerle en Meersel-Dreef

​Het doel van dit project is om mensen zo lang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier in hun vertrouwde omgeving laten wonen. Goei Geburen zijn buurtbewoners die op vrijwillige basis wat praktische hulp en/of gezelschap willen bieden aan iemand uit hun buurt. Als Goeie Gebuur bepaal je zelf wat je doet, hoe vaak, hoe lang, voor wie en wanneer. Je bent tot niets verplicht. Het gaat om kleine dingen, die wel een groot verschil kunnen maken: de rolluik omhoog halen, samen naar de markt gaan, de maaltijd opwarmen, … . Met vragen kan je terecht bij het OCMW van Hoogstraten, zij zoeken samen naar een passend antwoord bij de vrijwillige buurtbewoners van Goei Geburen en/of bij andere hulpverleningsdiensten. Goei Geburen werkt immers aanvullend op en in samenwerking met reeds bestaande hulp en zorg . Elke situatie wordt opgevolgd om indien nodig bij te sturen. Om hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden, moeten wij ze op een andere manier organiseren. Goei Geburen stimuleert buurtbewoners om hulp te bieden aan elkaar en zo samenhorigheid te creëren. Door de werking van Goei Geburen kunnen mensen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, wordt er zorg op maat geboden en worden ook besparingen in de zorg gerealiseerd.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • buurtgerichte zorg; ouderen; publieke zorg; vermaatschappelijking

Contact

  • OCMW Hoogstraten
  • kim.michielsen@hoogstraten.be

Links