Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Gent streeft naar CO2-neutrale leveringen

 

Gent wil tegen 2020 maximaal verduurzamen en maakt daar werk van in haar strategisch facilitair aankoopbeleid. Als grote aankoper kan de stad wegen op de product- en dienstenontwikkeling van haar leveranciers. Zo onderzoekt de stad de mogelijkheden van CO2-neutrale leveringen van producten en diensten. CO2-neutraliteit wordt als gunningscriterium mee opgenomen in de bestekken of, waar economisch haalbaar, vereist via de technische criteria. Zo leidt de raamovereenkomst ‘transport van duurzaam belegde broodjes’ nu al voor CO2-neutrale broodjesleveringen voor alle lunchvergaderingen. Wanneer een volledig duurzame levering nog niet haalbaar is, wordt een verbetertraject opgezet met de leverancier. Deze voorwaarde wordt mee opgenomen bij de uitvoeringsregels van toepassing op de opdracht. Bij de opstart van nieuwe overeenkomsten engageert de leverancier zich om regelmatig samen te zitten met het stadsbestuur. Samen zoeken ze dan naar haalbare maatregelen. Momenteel lopen er al verbetertrajecten voor papier en kantoorbenodigdheden, didactisch materiaal en professioneel elektrisch materiaal. Uiteindelijk wil de stad dit voor alle grote raamcontracten doen.

 

Deze praktijk werd in de praktijkenbank opgenomen in 2015.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • economie

Contact

  • Gent
  • aline.decokere@gent.be of 09 266 55 12

Links