Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Fuiven zonder lawaai in Geel

​De Waai is in de eerste plaats een fuifzaal voor jongeren, maar ook verenigingen en bedrijven kunnen de zaal huren. De zaal biedt plaats aan 999 feestvierders. De capaciteit van de foyer bedraagt 300 personen. Beide ruimten kunnen apart gehuurd worden. Om geluidsoverlast door rondhangende jongeren te voorkomen wordt ook het in- en uitlopen van bezoekers van de Waai tot een minimum beperkt. Tijdens de hele duur van de fuif of het optreden zijn de organisatoren verplicht om entreegeld te vragen. Elke keer als bezoekers naar buiten gaan en weer naar binnen willen, moeten zij betalen. Voor andere activiteiten dan fuiven of optredens geldt deze regel niet.

Box-in-box

Het gebouw bestaat uit een polyvalente zaal, een foyer met balie, een geluidssas, een vestiaire, een toog, een keuken, een vip- en een rookruimte. Voordat de bezoeker de fuifzaal of de polyvalente zaal binnenstapt, komt hij terecht in de foyer. Tijdens een fuif doet de foyer dienst als chillruimte waar de feestvierders kunnen zitten, uitrusten, praten, eten. Tussen deze chillruimte en de fuifzaal bevindt zich een geluidssas dat een goede buffer vormt tegen het fuiflawaai. Om geluidsoverlast uit te sluiten is ook de plaatsing van eetkraampjes in de omgeving van de Waai verboden. Buiten hangen en praten worden zo tot een minimum beperkt. Bovendien moedigt het stadsbestuur met nieuwe fietsenstallingen het fuiven per fiets aan om het lawaai van aan en af rijdende auto’s en brommers tegen te gaan.

Sterke betrokkenheid van buurtbewoners

Van bij de eerste plannen en ontwerpen zijn de buurtbewoners via informatievergaderingen bij de realisatie van de Waai betrokken. Tijdens de bouw konden ze de vorderingen op de werf mee volgen. Het stadsbestuur heeft een convenant met de buurt afgesloten. Tijdens avonden waarop een fuif plaatsvindt, patrouilleren er gemeenschapswachten in de buurt om mee een oogje in het zeil te houden.

Bijzondere aandacht voor veiligheid

Het gebouw voldoet aan alle wettelijke en technische regels en normen op het vlak van brandveiligheid, noodplanning, hygiëne en ventilatie. De organisator draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en maakt afspraken met de politie. Het sluitingsuur is 3 uur. De organisator maakt ook afspraken met de dj, in geval van problemen gaat de muziek zachter of worden de lichten aangestoken. Vanuit de naburige kamer kan de organisator de geluidssterkte controleren en eventueel bijregelen. Bij elke fuifaanvraag wordt een risicoanalyse uitgevoerd door politie en brandweer. De fuifcoach is een vrijwilliger uit de organisatie die het intern aanspreekpunt van het evenement wordt. Hij krijgt zowel vanuit de organisatie als vanuit het beleid het mandaat om het evenement in geode banen te leiden. Hij is het externe aanspreekpunt voor buren, politie of andere betrokkenen. De gemeente organiseert opleidingen voor deze fuifcoaches. Vanaf 1000 deelnemers moet de organisator een securityprotocol afsluiten met een private bewakingsfirma.

Aangename accommodatie

Sinds de opening in september vonden er al met succes en zonder conflicten fuiven en andere activiteiten plaats. De organisatoren en de deelnemers vinden de zaal aangenaam en ideaal qua oppervlakte. Vooral het glas aan de buitenzijde en de chillruimte zijn erg in trek. De jongeren appreciëren dat de zaal pal in het centrum ligt en dat ze er dus veilig met hun fiets naartoe kunnen. 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thema's

 • brandweer; cultuur; integrale veiligheid; jeugd; mobiliteit en openbare werken; participatie; participatie; stedelijk beleid; veiligheid; vrijetijdsbeleid

Contact

 • Geel
 • Vanessa Meuris, fuifcoördinator, zaalbeheerder Jeugddienst De Bogaard Geel, T 014-56 68 09, vanessa.meuris@geel.be
  Gert Aernouts, Projectleider Patrimonium Stad Geel, T 014-56 63 07
  Erik Claeys, coördinator gemeenschapswachten Geel, T 014-56 63 72

Links

 •  
 •