Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Een inclusieve werkkeuken

'In september startten we met de inclusieve werkkeuken. Elke maandag binnen de schoolperiodes komen bewoners van Centrum Ganspoel VZW en Prieterdelle in het lokaal dienstencentrum koken voor de bezoekers van het LDC. 's Middags wordt er samen gegeten en in de namiddag een activiteit georganiseerd.

Elke maandag arriveren rond 9.30u de inwoners van Centrum Ganspoel en Priesterdelle (mensen met visuele en meervoudige beperking) om een 3-gangenmenu (Soep - hoofdgerecht - dessert) te bereiden samen met hun begeleiders en heel wat vrijwilligers. Rond 11.30u arriveren de bezoekers van het dienstencentrum en schuift iedereen samen aan een lange tafel aan voor het middagmaal. Vrijwilligers van Ganspoel en het dienstencentrum zorgen samen voor de bediening en de opruim. In de namiddag organiseert het LDC een activiteit waar iedereen aan kan deelnemen. We merken dat dit project de aanzet heeft gegeven tot een mooie inclusie van bewoners van Centrum Ganspoel en de oudere inwoners van gemeente Huldenberg. Ook de samenwerking van vrijwilligers van beide organisaties is een mooi inclusieverhaal. Dit project heeft ook al aanleiding gegeven tot meer gezamenlijke activiteiten. Zo zijn enkele bewoners van Centrum Ganspoel ook al vrijwillig komen helpen in het dienstencentrum tijdens de opendeurdag. Voor de bewoners van Centrum Ganspoel en Priesterdelle is dit een uitdagende dagactiviteit en een mooie gelegenheid om te participeren binnen de gemeente. Voor de bezoekers (voornamelijk ouderen) van het LDC is dit een welgekomen afwisseling en een gelegenheid om eens met een totaal andere groep van dorpsgenoten in contact te komen.'
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • buurtgerichte zorg; ouderen; publieke zorg

Contact

  • Huldenberg
  • jan.schreurs@huldenberg.be

Links