Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Eeklo ter land en in de lucht

​De stad Eeklo besliste al rond de eeuwwisseling in te zetten op duurzaam energiebeleid. Ze koos voor windenergie als motor voor hernieuwbare-energieprojecten. Met een bezoek voor Eeklonaars aan de windturbine van Middelkerke en met duidelijke communicatie over het project is de stad erin geslaagd de bevolking te overtuigen. Inwoners kregen bovendien de mogelijkheid rechtstreeks financieel te participeren. Dit vergrootte de betrokkenheid bij de participanten, die de windmolens als iets van hen beschouwen, en het zette hen aan hun eigen energiegebruik wat beter te bekijken.

In de loop der jaren heeft Eeklo zijn blik op duurzame energie steeds meer verruimd. Zo heeft de stad ingezet op zonne-energie, de productie van koolzaadolie en het gebruik van resthout. Het verduurzamen van de eigen gebouwen was een belangrijk gegeven. Eeklo plaatste onder meer zonnepanelen op de stadsgebouwen en investeerde in hernieuwbare energie en energiebesparende technieken in het stadskantoor. Momenteel werkt Eeklo aan een warmtenet. Hiermee wordt restwarmte, bijvoorbeeld van een verbrandingsoven, gebruikt om gebouwen te verwarmen. Energie die anders verloren gaat, wordt zo duurzaam hergebruikt. De stad beoogt hierbij opnieuw rechtstreekse financiële burgerparticipatie.

 

Dit bericht verscheen in Lokaal 04 2017.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • energie en klimaat; internationaal; milieu

Contact

  • Eeklo

Links