Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Duurzaamheid en sociale tewerkstelling hand in hand in Aalst

Snel&Wel bedeelt mailings huis aan huis en drukwerk of tijdschriften op adres. Hiermee doet het al enkele jaren wat de Vlaamse overheid promoot: fietskoeriers inzetten voor het vervoer van documenten en kleine, lichte pakketten.

In 2011 gaf Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits opdracht aan het Steunpunt Goederenstromen van de Universiteit van Antwerpen om de rol van fietskoeriers in Vlaanderen te bestuderen. Dat past in de acties van Flanders Logistics voor stedelijke distributie. Fietskoeriers staan niet in de file, produceren geen uitlaatgassen, hebben geen parkeerproblemen en nemen weinig plaats in.

Fietskoerierdienst Snel&Wel is enigszins een vreemde eend in de bijt. Hij koppelt het duurzaamheidsstreven aan sociale tewerkstelling. Het Steunpunt Welzijn vzw richtte de dienst op 1 oktober 2001 met financiële steun van het OCMW Aalst op. De bezorging van mailings en drukwerk per fiets heeft voordelen op drie niveaus. In de eerste plaats helpt Snel&Wel sociale en culturele organisaties en lokale besturen op een voordelige manier bij de verspreiding van hun drukwerk onder hun doelpubliek: de zending wordt binnen vijf dagen bezorgd, de kostprijs per stuk bedraagt 0,15 euro voor aflevering op adres en 0,025 euro voor de huis-aan-huisbedeling. Daarnaast creëert dit project werk in een regio met een vrij hoge werkloosheidsgraad. De fietsservice is tot slot ook milieuvriendelijk en duurzaam.

Snel&Wel is door het Vlaams Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie erkend in het kader van het werkervaringsplan voor de tewerkstelling van zes koeriers WEP+. Het project werft kortgeschoolde langdurig werklozen voor één jaar aan. In deze periode doen ze werkervaring op zodat ze kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt of naar een andere opdracht binnen het sociaaleconomisch circuit. ‘Fietskoeriers doen veel meer dan alleen maar rondfietsen,’ legt Rita Wijnants van het Steunpunt Welzijn vzw uit. ‘Ze zijn permanent buiten aan het werk. Met een zwaarbeladen fiets leggen ze gemiddeld 40 à 45 kilometer per dag af. Ze doen dagelijks in landelijke gebieden 600 bussen aan, en in stedelijke gebieden 1000. Ze moeten de post sorteren, enkele administratieve taken vervullen en hun routes zo uitstippelen en plannen dat de post tijdig en zonder omwegen aankomt.’ Een begeleider organiseert dagelijks interactiemomenten. Tijdens een nazorgperiode van zes maanden worden de fietskoeriers begeleid in hun zoektocht naar werk op de reguliere arbeidsmarkt. Voor deze dienstverlening heeft het Steunpunt een overeenkomst met het Leerwerkbedrijf Teleshop Kringwinkel Aalst. Ook de OCMW’s uit de regio zijn op de hoogte van de tewerkstellingsmogelijkheden. De studie van het Steunpunt Goederenstromen toonde duidelijk aan dat er een economisch groeipotentieel is voor fietskoeriers in Vlaanderen. Om ze meer bekendheid te geven en de sector te professionaliseren begint minister Crevits een samenwerkingstraject met de bedrijfswereld. Om het goede voorbeeld te geven gaat ze na waar fietskoeriers binnen de eigen Vlaamse diensten kunnen worden ingezet. Ook lokale besturen zijn gebaat bij de inschakeling van fietskoeriers. Ze steunen de lokale economie, creëren lokale tewerkstelling en dragen bij aan duurzame logistiek.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • economie; milieu; mobiliteit en openbare werken; sociaal beleid; stedelijk beleid; transitie; werk

Contact

  • Aalst
  • Peter Dauwe en Rita Wijnants, Steunpunt Welzijn vzw, T 053-73 08 21, peterd@welzijn.net, www.welzijn.net

Links

  •  
  •