Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Droomboom en gebruikersraad

​Het doel van dit project is om bewoners in een woonzorgcentrum op een positieve manier meer inspraak geven en hen regie over hun leven bieden.

In de droomboom kunnen bewoners op blaadjes hun dromen ("ik droom...") en complimenten ("ik vind het leuk dat...") kenbaar maken. Deze worden als agendapunten vastgelegd voor de gebruikersraad en samen besproken. Dromen worden zo goed mogelijk gerealiseerd en complimenten worden bestendigd.

Enkele weken voor de gebruikersraad in ons woonzorgcentrum organiseren we een activiteit waarbij de droomboom (naar analogie met de wijdverspreide, eeuwenoude wensboom) gevuld wordt met blaadjes. Op deze blaadjes kunnen bewoners enerzijds hun dromen meedelen ("ik droom..".): ze mogen vertellen wat hen een goed gevoel zou geven als ze iets zouden krijgen of doen. Anderzijds kunnen ze complimenten uitdelen ("ik vind het leuk dat..."): ze vertellen wat hen nu al een goed gevoel geeft. Na inventarisering van alle blaadjes worden de nodige medewerkers en/of familieleden ingelicht over de bewuste inhoud. Elke droom of compliment wordt ook een agendapunt tijdens de volgende gebruikersraad. Dan wordt aan de bewoners de stand van zaken meegedeeld over de ingevulde blaadjes. We vertellen hoe het zit met de realisatie van de dromen en bespreken de complimenten. Op deze manier geven we aan de bewoners een stem om hun verlangens kenbaar te maken en bieden we hen meer inspraak in de dagelijkse werking. Zorg op maat is hierbij het einddoel. De gebruikersraad bleek immers in het verleden te vaak louter een middel om aan de bewoners informatie mee te delen, zonder dat er interactie ontstond. We leggen er vooraf wel de nadruk op dat er positief dient gecommuniceerd te worden. Dit om te voorkomen dat de droomboom een klaagboom zou worden. Wanneer men bijvoorbeeld vindt dat er te weinig wortelen op het menu staan, dan zegt men niet "ik vind het stom dat er zo weinig wortelen op het menu staan", maar wel "ik droom van meer wortelen op het menu". Het invullen van de droomboom en het bijwonen van de gebruikersraad zijn immers voor alles twee gezellige sociale momenten van samenzijn. Dan is er geen plaats voor negativiteit. Enkele voorbeelden van dromen: uitstap naar zee of Planckendael, zingen tijdens de mis, pannenkoeken gaan eten, meer pensen op menu, meer films, .. Enkele voorbeelden van complimenten: aanwezigheid cafetaria/drankhoek, veel familiebezoek, samen zingen is plezant,....
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • ouderen; participatie; publieke zorg

Contact

  • OCMW Kampenhout
  • olivier.soil@ocmw-kampenhout.be

Links