Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Digitale vrachtwagensluis tegen sluipverkeer in Rieme

​Sinds 1993 werken de verschillende gemeenten in de Gentse Kanaalzone met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid samen aan een toekomstvisie over de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van het havengebied. Met de introductie van de digitale vrachtwagensluis in 2009 werd de uitvoering van dat plan voor de havenbewoners echt tastbaar. In het zoeken naar een compromis tussen het behoud van het landelijke karakter van veel kanaalgemeenten en de snelle economische ontwikkeling van het gebied, past ook een visie over het doorrijdend vrachtverkeer in de woonkernen, met zowel preventieve als repressieve aspecten.

De digitale vrachtwagensluis in Rieme – waar vroeger meer dan 900 vrachtwagens per dag door het centrum passeerden – kwam er op initiatief van de Vlaamse overheid. De vrachtwagensluis bestaat uit twee registratiepunten waarop nummerplaatcamera’s geïnstalleerd zijn. Indien de voertuigen minder lang rijden over het traject dan een vastgestelde referentietijd, wordt de nummerplaat doorgestuurd naar de lokale politie, die na verificatie een proces-verbaal kan opstellen. Door de plaatsing van de sluis is het vrachtverkeer door de woonkernen gevoelig afgenomen. Dat is te danken aan een harmonieuze samenwerking van de verschillende betrokkenen. ‘Het is een van de instrumenten waardoor we de negatieve percepties over de haven konden ombuigen tot een positieve en verkeersveilige beleving van het havengebied,’ aldus Evergems burgemeester Erik De Wispelaere.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • economie; ICT en e-government; milieu; mobiliteit en openbare werken; omgeving; smart cities; wonen

Contact

  • Evergem
  • www.evergem.be

Links