Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Dementievriendelijk Londerzeel

​'Dementievriendelijk Londerzeel' beoogt de volwaardige participatie van mensen met dementie aan de samenleving. Informeren van mantelzorgers, eerste lijnsgezondheidszorg, bredere samenleving zijn onmisbaar. Dit gebeurt d.m.v. vorming op maat voor professionals, lokale sociale kaart, praatcafés dementie, EHBD-infotassen, mantelzorgwerking,... We proberen mensen met dementie te bereiken via bovengenoemde partners, lokale mantelzorgpremie/mantelzorgwerking, specifieke initiatieven zoals de Luisterconcerten, Buddywerking en dementievriendelijke middenstand.

De visietekst 'Dementievriendelijk Londerzeel', goedgekeurd door gemeente- en OCMW raad, omvat 16 acties (realisatie 2016 - 2018). Basis vormde de VVSG-publicatie 'Handleiding dementievriendelijke gemeenten', Veerle Baert. De stuurgroep bestaat uit diverse geledingen (artsen, thuisverpleegkundigen, diensten gezinszorg, politie, referentiepersonen dementie, mantelzorgers, ouderenverenigingen, wzc Herfstvreugde, aw Eikenhof, Zorg-en welzijnsloket,...). Deze groep evalueert en stuurt. Vorming op maat gerealiseerd voor volgende groepen: OCMW en gemeente, politie-zone KLM, middenstand, zorgkundigen, poetsdienst. Begeleiding gebeurt door Expertisecentrum Dementie Memo. In analogie met de provinciale publicatie 'Dementie; u staat er niet alleen voor' realiseerden we een lokale sociale kaart voor Londerzeel met o.a. specifieke aandacht voor informatie/ondersteuning, premies/rechten, thuiszorg, residentiële zorg, vakantieaanbod. De Praatcafés dementie worden sedert 2014 in Londerzeel (i.s.m. buurgemeenten) georganiseerd. Sedert eind 2016 zijn er zeven EHBD-infotassen (Eerste Hulp Bij Dementie) beschikbaar. Ze kunnen gratis ontleend worden bij Bib Londerzeel en Malderen, wzc Herfstvreugde, Buurttafel en Zorgloket. Via de mantelzorgwerking worden praattafels, vormingsmomenten en koffiesalons aangeboden. De vormingsmomenten gebeuren in 2018 in samenwerking met LSW Loka rond onderwerpen als 'doolhof van voorzieningen', 'balans tussen zorg voor anderen en zelfzorg', 'hoe positief volhouden' en als afsluitstuk de toneelvoorstelling 'met de mantel der liefde'. Tijdens de maandelijkse Luisterconcerten brengen leerlingen van de gemeentelijke academie 45' aangepaste muziek. Binnen de academie werd hiervoor een coördinator aangewezen die telkens het gebeuren aan elkaar praat, inleidt en uitleidt. De herkenbaarheid speelt een grote rol. Dit is een samenwerking tussen wzc Herfstvreugde, gemeentelijk academie, cultuurdienst en Zorgloket. Voor de Buddywerking werden de lokale ouderenverenigingen aangesproken en gesensibiliseerd om leden met dementie toch te blijven betrekken bij de reguliere werking. We bieden hen in juni '18 een aangepaste vorming. De middenstand benaderden we in september '17 met een affiche-campagne rond dementie. Op elke affiche stond een illustratie van Ilah, een 'communicatietip' en een 'wist je datje'. Zij hingen de affiche zichtbaar op. Negen handelaren namen deel aan een vorming rond 'Hoe ga ik om met een klant met dementie'. Ondertussen hebben deze handelszaken een raamsticker. De mantelzorgers verdienen extra ondersteuning. Psycho-educatie 'dementie en nu' start in september '18.

 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • buurtgerichte zorg; ouderen; publieke zorg

Contact

  • OCMW Londerzeel - Zorgloket
  • zorgloket@londerzeel.be

Links