Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

DOLLgelukkig, levensechte poppen in het WZC

​Door "levensechte" poppen te introduceren in het WZC, willen wij het welzijn van de persoon met dementie verhogen. In plaats van verzorgd worden, staat "zorgen voor" opnieuw centraal. De reborn poppen hebben een positief effect op en voegen kwaliteit toe aan het leven van mensen met dementie: bloeddrukafname, agitatie, stress en wegloopgedrag verminderen, de onderlinge interactie verhoogt. We willen op een doordachte, gestructureerde en respectvolle manier met de poppen aan de slag gaan.

Naar aanleiding van een vorming die we volgden bij Dokter Anneke van der Plaats (sociaal geriater gespecialiseerd in dementie), kwamen we op het idee om een reborn baby te introduceren in het WZC. Reborn baby’s zijn handgemaakte, levensechte poppen. We zijn ons ervan bewust dat het geen evidentie is om met deze poppen aan de slag te gaan. Het is allerminst onze bedoeling om onze bewoners te bedotten. We zullen dan ook niet op een infantiele wijze omgaan met de poppen of mensen bepaalde zaken wijsmaken. De onderzoekers zagen direct de voordelen van de therapie in het dramatisch veranderen van het gedrag. De bewoners waren vrolijker, het voedingsmoment verliep vlotter, toiletbezoek vertoonde minder problemen en de interactie met medewerkers verbeterde. De therapie was ook nuttig bij het onderzoeken van de geschiedenis van de bewoner omdat hij tegen de pop praatte over zaken die zich in het verleden hadden afgespeeld. Er was een multidisciplinaire betrokkenheid en het aantal poppen groeide. Het bewijs in de literatuur suggereert dat “poppentherapie” een gemakkelijk, niet-bedreigend, en niet-toxische methode voor het beheersen van ongewenst gedrag bij bewoners van dementie. - Mensen met dementie vertoonden meer interactie en gingen weer met anderen communiceren - De bloeddruk werd lager - Agitatie en stress werd verzacht - De ouderen met dementie leken vrolijker - Wegloopgedrag werd minder - Ze waren geïnteresseerd in de zorgactiviteiten - Verhoging van het zelfvertrouwen - Vermindert het gebruik van neuroleptica (bv. medicatie tegen onrust) De poppen zullen enkel gebruikt wordt onder begeleiding van een medewerker kiné, ergo, logo, animatie, referentiepersonen. Dit zullen we doen met het nodige respect voor iedereen. Zij die geen interesse hebben zullen we niet forceren en zij die zich vragen stellen over de echtheid van de poppen zullen we te allen tijde eerlijk informeren.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • ouderen; publieke zorg

Contact

  • Sociaal Huis Oostende
  • nele.vandewiele@sho.be

Links