Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Complementaire zorg

​Eind 2017 kwam Ingrid Wauman, deskundige animator, met het voorstel om een nieuw project “Complementaire zorg” op te starten. Met ondersteuning van de zorgcoördinator Ruben Foubert, is er een actieplan opgesteld om dit project te implementeren in de 5 WZC’s. Ingrid heeft hiervoor als animator een beperkte vrijstelling gekregen om dit project uit te werken in alle WZC’s. Het project Complementaire Zorg richt zich specifiek op bewoners met dementie, mensen die langdurig bedlegerig of palliatief zijn. Door te werken op verschillende dimensies (lichamelijk, sociaal, mentaal, emotioneel en spiritueel) wordt het comfort van onze bewoners vergroot en wordt er gewerkt aan ontspanning. Verder kan complementaire zorg leiden tot een afname van angst, misselijkheid, onrust, pijn,vermoeidheid en zelfs slaapproblemen. Zeker in een palliatieve setting draagt dit bij tot het een waardig levenseinde. Om dit multidisciplinaire project te realiseren werkt zij nauw samen met de ergotherapeuten en het animatieteam van elk woonzorgcentrum. Elke discipline heeft door Ingrid vorming en info gekregen betreffende het project. Ook is er een goede afstemming met de referenten dementie en palliatieve zorg. Deze verschillende disciplines signaleren aan Ingrid welke bewoner er in aanmerking komt voor deze benadering. Ingrid plant vervolgens een intake in bij hen. Afhankelijk van de noden van de bewoner wordt er ofwel gestart met specifieke of algemene behandelingen. Specifieke behandelingen worden enkel door Ingrid gegeven ( voetreflexologie, Holistic Pulsing, Therapeutic Touch: dit is het in evenwicht brengen van het energiesysteem, CRDL: dit is een instrument om de communicatie en sociale interactie bij bewoners met dementie te bevorderen,…) Algemene behandelingen worden in overleg met Ingrid gegeven door de ergotherapeut en / of animator (relaxatiebaden, aromazorg: in elke WZC is gestart met een Ready To go Box, muziek, diverse ontspanningstechnieken, contactclownerie voor bewoners met dementie). Begin maart is er in elk woonzorgcentrum een “Ready to go box” aangekocht. Deze bevat onder andere 12 flesjes met etherische oliën en elektrische verdampers. Eind april wordt ook de aangekochte CRDL verwacht! Persmoment is hiervoor gepland op 26/04/2018.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • ouderen; publieke zorg

Contact

  • OCMW Sint-Niklaas
  • ingrid.wauman@sint-niklaas.be

Links