Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Lisse (Nederland): college twitter met burgers

Na zijn wekelijkse collegevergadering beantwoordt het dagelijks bestuur tijdens de broodjeslunch alle twittervragen, -opmerkingen en -suggesties van de burgers. Zo staan de twitteraars in direct contact met het voltallige college.

Het college twittert sinds februari 2011. Tijdens de lunchpauze staan de computer en een beamer aan in de collegezaal. Terwijl de burgemeester en de wethouders een broodje eten en hun wekelijks persgesprek voorbereiden, behandelen ze elke tweet die binnenkomt. Ze sturen de twitteraars onmiddellijk een tweet terug met een gevatte reactie op hun vraag of suggestie. Meestal kan het college de vraag onmiddellijk zelf beantwoorden, soms moet het de hulp van een ambtenaar inroepen. Bij een complexe vraag of opmerking moet het af en toe het antwoord tijdens dat uur schuldig blijven. Het komt er dan de week nadien zo snel mogelijk op terug.

Het college is erg enthousiast over het twitteruur. In de gemeente Pijnacker-Nootdorp houden wethouders een twitteruur. Zij inspireerden het dagelijks bestuur van Lisse om hetzelfde te doen als college. Twitteren is een verfrissende, transparante en snelle manier om met burgers in gesprek te gaan. In vergelijking met het versturen van brieven neemt het heel weinig tijd in beslag. Het medium dwingt het college ook een antwoord van maximaal 140 tekens te formuleren.

Zoals met elk communicatiemiddel bereikt het college met het twitteren slechts een klein gedeelte van de inwoners. Het college ontvangt gemiddeld tien tweets in de week waarvan een drietal aan het twitteruur toe te schrijven zijn. Via 'hashtag twitteruur' kunnen twitteraars gedurende de hele week vragen aanleveren. Mensen die geen twitteraccount hebben, kunnen via de website van de gemeente met het twitteraccount 'inwonerslisse' meedoen. De meeste tweets gaan over vragen betreffende de openbare ruimte zoals de startdatum van werkzaamheden of hoe een nieuwe straat eruit zal zien. Toch ontvangt het college ook ideeën, zoals het voorstel om kunstenaars in leegstaande winkelpanden te zetten. De inschakeling van dit hedendaagse sociale medium voor overheidscommunicatie draagt zeker bij tot een modern imago van de gemeente Lisse.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thema's

 • bestuur en organisatie; bestuurszaken; burgerzaken en dienstverlening; ICT en e-government; landelijke gemeenten; participatie; stedelijk beleid

Contact

 • Lisse (Nederland)
 • Anne-Marie van der Bent, beleidsmedewerker Communicatie gemeente Lisse,
  T 0031-252 75 55 58, gemeente@lisse.nl,
  @GemLisse

Links

 •  
 •