Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Buurthulp in Herent

Buurthulp in Herent ‘Buurthulp in Herent’ is een samenwerkingsproject van Lokaal Dienstencentrum d’ Ontmoeting en jeugdhuis De Molotov. Het is een vorm van buurtgerichte zorg waarbij jonge mensen kleine dringende klusjes opknappen bij kwetsbare (oudere) mensen. Eén van de basispijlers van LDC d’ Ontmoeting is immers het stimuleren van sociale netwerken bij ouderen en bezoekers van het LDC. Vooral kwetsbare mensen hebben niet altijd de nodige contacten of willen familie en buren niet extra belasten met een klein klusje. Door de samenwerking met jeugdhuis De Molotov worden bruggen gebouwd tussen jonge vrijwilligers uit een lokale jeugdvereniging en mensen met een hulpvraag uit de buurt én blijven de klusjes niet liggen…

Bezoekers komen in het LDC terecht met allerlei vragen. Een aantal vragen worden meteen opgelost, voor andere vragen volgt een concrete doorverwijzing. Ook bij de klussen van de buurthulp gebeurt een eerste selectie door de medewerkers van het LDC. Soms moet een klus worden uitgevoerd door een ervaren stielman of gaat de hulpvraag niet om een kleine dringende opdracht. Enkele voorbeelden van mogelijke klusjes: sneeuw ruimen, éénmalige snoeiwerken of een fruitpluk in de tuin, zorgen voor een huisdier wanneer iemand ziek is, kleine klusjes in huis, oppas of babysit bij dringende gevallen, helpen bij een verhuis,… Eenmaal de hulpvraag is verwerkt, wordt het jeugdhuis gecontacteerd. De contactpersoon doet een oproep binnen een pool ‘De WelWillende Molotoffers’ via sociale media. Wanneer een vrijwilliger uit de buurt de klus kan uitvoeren, neemt het jeugdhuis de opdracht aan en contacteren ze de mensen. Nadien koppelt het jeugdhuis en/of de aanvrager terug naar het LDC hoe de samenwerking is verlopen. Tot nu toe werden alle opdrachten tot een goed einde gebracht.

Het is een voorzichtige start.  Net als met netwerken vraagt het uitbouwen van buurthulp tijd en goede communicatie. Na een voorzichtige start druppelde de eerste aanvragen het voorbije jaar sporadisch binnen. Door een nieuwe promo-campagne met gerichte communicatie naar specifieke doelgroepen, via doorverwijzing door intermediairen en de mond-aan-mond-reclame stegen de aanvragen. Ondertussen werden in het voorjaar van 2018 10 mensen verder geholpen.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • buurtgerichte zorg; ouderen; publieke zorg

Contact

  • Sociaal Huis Herent
  • ann.knuts@sociaalhuisherent.be

Links