Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Buurtdiensten in Bellewijk Poperinge

​Het OCMW-project Buurtdiensten Bellewijk in Poperinge speelt in op veel facetten van het buurtleven. Onder twee doelstellingen gaan verschillende acties schuil. Allereerst wil het OCMW inzetten op een aangename leefomgeving. Daarvoor heeft het een groenploeg in stelling gebracht. Die wordt zowel ingezet in de publieke ruimte als in een twintigtal tuintjes van bewoners met specifieke problemen. De groenploeg is meteen ook een tewerkstellingsproject. Binnen de ploeg kunnen langdurig werkloze en moeilijk activeerbare buurtbewoners aan de slag. Tweede doelstelling is de buurtbewoners meer bij de wijk betrekken. Het middelpunt van de actie daarvoor is het buurthuis, een plek waar bewoners diensten aangeboden krijgen. Ze kunnen er met vragen en problemen over de buurt terecht bij de coördinator, de wijkagent of de socialewoningbouwmaatschappij. Het is ook een plek waar verenigingen thuis zijn: de vrouwenhobbyclub, de AA. Het is een plek voor ontmoeting. Maar het buurthuis zet ook zelf van alles in beweging: een kippenren waar kippen geadopteerd kunnen worden en waar men wekelijks gratis eieren kan ophalen, bloemenplantacties, huiswerkbegeleiding, tieneravonden, informatieavonden opvoedingsondersteuning, feesten enzovoort.

Ten slotte is er ook aandacht voor communicatie. Het project Buurtdiensten Bellewijk heeft een actieve blog en facebookpagina, onderhouden door vrijwilligers. En voor wie het graag wat klassieker wil, is er ook de wijkkrant De Zolder voor en door de Bellewijk geschreven.
Thema's

  • jeugd; kinderopvang en gezinsbeleid; milieu; omgeving; participatie; publieke zorg; samenwerken; sociaal beleid; stedelijk beleid; vrijetijdsbeleid; werk; wonen

Contact

  • Poperinge
  • Bellewijk@ocmwpoperinge.be

Links