Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Buurtbabbels in Londerzeel

​'Via de organisatie van Buurtbabbels willen we inwoners van Londerzeel ondersteunen om van hun buurt een 'warme' buurt te maken.

Het eerste wat telt en wat voor elke buurt van toepassing is, is dat mensen zich thuis voelen in de buurt waar ze wonen. In zo’n buurt zijn er ontmoetingsplekken en activiteiten voor iedereen , genoeg hulp – zorgvoorzieningen, groen, speelruimte, veilig verkeer,… alles wat nodig is om aangenaam te wonen. Het is ook een buurt waar mensen elkaar kennen, waar ze sociale contacten hebben, een beroep kunnen doen op elkaar en ergens terecht kunnen als het nodig is. Via de organisatie van Buurtbabbels willen Gemeente en OCMW samen met andere lokale partners werken aan verschillende doelstellingen : - Sociale cohesie in Londerzeelse wijken versterken - Verhogen van de biodiversiteit en leefbaarheid in de wijk - Samenwerking tussen verschillende stakeholders verbeteren : gemeentelijke diensten, lokale verenigingen en buurtbewoners. - Als lokaal bestuur op een informele manier betrokken raken bij de leefwereld van buurtbewoners - (Her)inrichting van openbaar domein via inspraak van de Buurtbewoners Daarom worden er 1 of 2 maal per jaar Buurtbabbels georganiseerd om wijken mee op weg te zetten en samen te bouwen aan 'warme' wijken met aandacht voor iedereen. De Buurtbabbel is een informele babbel op zondagvoormiddag met een hapje en een drankje. Tijdens de Buurtbabbel worden allerhande ideeën aangereikt (oprichten buurtcomité, ideeën inrichting ontmoetingsplek, gemeenschappelijke moestuin maken,...) wordt gepolst bij de Buurtbewoners naar de interesse om met (één van de) voorgestelde ideeën aan de slag te gaan. Nadien gaan we samen met de Buurtbewoners een traject aan om hen te ondersteunen bij de verdere uitwerking van één of meerdere ideeën.'
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • buurtgerichte zorg; ouderen; publieke zorg

Contact

  • Londerzeel
  • tine.talboom@ocmw.londerzeel.be

Links