Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Belevingsgerichte wandeling

​Zintuigelijke beleving en kans tot ontmoeting voor bewoners van het woonzorgcentrum en de serviceflats, bezoekers van het dagverzorgingscentrum, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers, personeel en dorpsbewoners. We organiseren op een namiddag een belevingsgerichte, rolstoelvriendelijke wandeling door het dorp waarin alle zintuigen geprikkeld worden. Alle bewoners worden door 1 persoon begeleid. We wandelen in groepen van maximum 25 personen. Er was allerlei animatie onderweg.

'We starten in Ter Linde en wandelen langs een parcours waarbij we eerdere realisaties en nieuwe onder de aandacht brengen. We gebruiken de nog te weinig bekende rolstoelvriendelijke wandeling. We verpozen in de gerestaureerde en aangepaste pastorietuin en de nieuwe tuin van de zorgafdeling van het WZC. Een bakker uit het dorp trakteert met proevertjes van oude broodsoorten. Er is een stand met aardbeien. Een oud café dat we voor de gelegenheid inrichten met oude gebruiksvoorwerpen. Er is een tentoonstelling van oude voertuigen. Er is een actieve barbier. Er zijn spelende kinderen in de lagere school. Het huidige postpunt wordt omgetoverd in "oude post" en er is een duivenlokaal enz. Langs de route zijn er diverse verrassingen die doen horen, voelen, ruiken, smaken zien.... prikkelen kortom. Leerlingen die een zorgopleiding volgen in het secundair onderwijs komen meehelpen en krijgen de kans om praktijkervaring op te doen. Het project kadert in een traject waarbij we ondersteunende activiteiten aanbieden vanuit de zorgafdeling van Ter Linde. Er zijn info avonden, een mantelzorggroep enz. Met dit project willen we informele contacten mogelijk maken. We komen naar buiten met een project dat energie uitstraalt. De bewoners beleven een topdag en het personeel ervaart een boost om aan een dergelijk mooi initiatief te kunnen/mogen werken. Een aantal zelfstandigen en vele vrijwilligers staan mee achter dit project. De gemeente en de politiezone draagt haar steentje bij.' Jan Saelens
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • ouderen; publieke zorg

Contact

  • Hooglede
  • terlinde@ocmw-hooglede.be

Links