Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw filters

Antwerpen pakt uit met een vereenvoudigde horecabelasting

Het Antwerps bestuur maakt werk van de afspraken uit het bestuursakkoord. Na het College, stemde ook de Antwerpse gemeenteraad in oktober 2014 in met een verregaande belastinghervorming voor de horeca. Een ware revolutie in horecaland.

De veelheid aan belastingsreglementen (aangifteverplichtingen, meldingsverplichtingen, vrijstellingen en aanslagbiljetten) werd herleid tot 1 horecareglement. Met ingang vanaf 1 januari 2015 betekent dit voor elke horecaondernemer dus 1 aangifte en 1 aanslag. Onnodig om u te overtuigen van de enorme administratieve vereenvoudiging en de fiscale transparantie dat dit met zich mee zal brengen, niet alleen voor de uitbater maar ook aan de kant van de stad.

Het nieuwe reglement, dat in de plaats komt van de  vroegere 7 reglementen (op vestigingen, drijfkracht, tapperijen, vaste reclame, terrassen, privéclubs en dans) maakt komaf met de verouderde belastinggrondslag afkomstig uit de tapperijbelasting.

De stad handelde bovendien in nauw overleg met de horecasector, wat op enthousiasme kon rekenen van horeca Antwerpen.

De financiële gevolgen van de nieuwe horecabelasting voor de uitbater zijn beperkt. Volgens schepen Koen Kennis (N-VA) vallen de verschillen heel goed mee. Vooral kleine vestigingen die altijd correct betaalden, gaan erop vooruit met de nieuwe horecabelasting. De belangrijkste grondslag voor de nieuwe belasting wordt de bruto bedrijfsoppervlakte met 2 belangrijke uitzonderingen: horecazaken met een buitengebied (tuingedeelte) of met een parking worden daarvoor niet extra belast. Dat zou in strijd zijn met het streven van het stadsbestuur naar meer groen en tegelijk ook meer plaats voor de auto in de stad.

 

Deze praktijk werd in de praktijkenbank opgenomen in 2015.

 

 
 
   •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thema's

  • economie; horeca

Contact

  • Antwerpen
  • www.ondernemeninantwerpen.be

Links