Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Leden

VVSG in Cijfers

De leden

  • 308 gemeenten en 308 OCMW’s
  • 110 politiezones
  • 26 intercommunales – Interafval
  • 11 intercommunales voor streeekontwikkeling – Vlinter
  • 22 andere intercommunale verbanden

 

10.548 lokale politici met een mandaat

                5562 gemeenteraadsleden
                308 burgemeesters
                1594 schepenen
                2776 OCMW-raadsleden
                308 OCMW-voorzitters

 200.481 arbeidsplaatsen bij lokale besturen

(ca. 10 procent van de loontrekkende jobs in Vlaanderen)

               76.346 steden en gemeenten
               26.957 gemeentelijk onderwijs
                 9.266 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
               70.832 OCMW's
               17.080 politiezones

Navigatie