Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Belangenbehartiging

Wij komen op voor u

De VVSG is de koepelorganisatie van en voor àlle Vlaamse gemeenten en OCMW’s, van de meeste politiezones en van andere lokale samenwerkingsverbanden. Vanuit een streven naar een sterker en kwaliteitsvoller lokaal bestuur behartigt de VVSG de belangen van àl de leden (van de kleine plattelandsgemeenten tot de grote centrumsteden), en dit op vrijwel alle beleidsterreinen die onze leden aanbelangen.

De inspiratie halen we bij onze leden, op het terrein. Deze ideeën proberen wij op een zo’n dienstbaar mogelijke manier te vertalen naar u en het beleid.

Zo werken de stafmedewerkers nauw samen met gemeente- en OCMW-medewerkers en -mandatarissen in een veertigtal pluralistisch samengestelde
VVSG-commissies en -werkgroepen.

Daarnaast nemen de VVSG-commissieleden actief deel aan overleg en onderhandelingen met bestuurders, politici, beleidsverantwoordelijken, andere belangenorganisaties, en  externe
studiegroepen en commissies opgericht door de centrale overheden. (Klik hier voor een overzicht van interne en externe commissies per beleidsdomein.)

De VVSG vertegenwoordigt het Vlaams lokale bestuur ook in de

  • Raad voor Europese Gemeenten en Regio’s (REGR), de koepelorganisatie van verenigingen van lokale besturen op Europees niveau
  • De CGLU-UCLG (Cités et Gouvernements Locaux Unis, United Cities and Local Government), de koepelorganisatie van lokale besturen op internationaal niveau

Navigatie