Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Advies

Wie kan een advies vragen?

 

Gemeenten, OCMW’s, politiezones en andere vormen van lokaal bestuur hebben geregeld vragen over de werking van hun bestuur of over specifieke beleidsthema’s.

Zij kunnen voor gratis advies terecht bij de VVSG. Dit advies is in de eerste plaats bedoeld voor het College van Burgemeester en Schepenen, de OCMW-raad of het bestuur in het algemeen.

Maar ook individuele schepenen, raadsleden van gemeenten of OCMW, en medewerkers kunnen op de VVSG een beroep doen.  Opgelet: de VVSG beantwoordt geen vragen van medewerkers van lokale besturen in verband met hun eigen situatie als personeelslid. Ze kunnen hiervoor terecht bij de personeelsdienst van hun bestuur of bij hun vakbond.

Burgers, instellingen of organisaties die geen ledenband hebben met de VVSG, adviseert de VVSG niet.

 

Hoe een advies vragen?

Informeer vooraf of uw eigen bestuur - een collega, het secretariaat, de juridische dienst (bij grotere besturen) - u niet kan helpen wanneer u advies vraagt. Is dat niet zo kunt u terecht bij de VVSG-stafmedewerkers. Dit advies is gratis.
Wanneer blijkt dat het formuleren van een advies - bv. over een bestek - veel tijd vraagt, kan de VVSG daarvoor een vergoeding vragen.
Voor zaken die binnen een lokaal bestuur erg controversieel of van erg groot belang zijn vraagt de VVSG dat het College of de OCMW-voorzitter/secretaris zelf de adviesvraag schriftelijk (brief, fax, e-mail) stelt.
Ook voor vragen die te maken hebben met de interne werking van het bestuur (bv. een ontslagregeling of een discussie tussen college en gemeenteraad) is een schriftelijk document van het College of de OCMW-voorzitter/secretaris nodig.
Wanneer u een vraag stelt, vermeldt u steeds naam, functie, adres, gemeente, telefoon- en faxnummer en e-mailadres.

 

De VVSG antwoordt

De VVSG-medewerkers antwoorden in principe in dezelfde vorm als de vraag gesteld gesteld is: een brief krijgt een schriftelijk antwoord; een telefonische vraag krijgt ook zo een antwoord; met e-mail krijgt u een ‘reply’ terug.
De VVSG beantwoordt de schriftelijke vragen (brief/fax/mail) binnen de acht werkdagen en zeker binnen de 30 kalenderdagen nadat de vraag is toegekomen. Als de stafmedewerker bij de ontvangst van de vraag oordeelt dat hij of zij niet binnen de acht werkdagen kan antwoorden, verstuurt de stafmedewerker een typebriefje met vermelding van een datum dat het antwoord ten laatste klaar is. 
Als een adviesvraag van een dergelijke grote omvang is of zeer gespecialiseerd is dat de stafmedewerker meer dan 8 werkuren moet besteden om een gefundeerd antwoord op te maken, kan de VVSG een vergoeding vragen.
Wanneer de VVSG vragen niet kan beantwoorden omdat ze de deskundigheid niet in huis heeft, verwijzen ze door naar bevoegde ministeries of andere organisaties.

Nog enkele suggesties

Voor vragen van algemene juridische aard kunt u terecht bij inforum, de juridische databank voor lokale besturen. De meeste gemeenten en OCMW’s kunnen deze databank zelf consulteren via hun computer.
Eenvoudige informatievragen - geen adviesvragen - stelt u via info@vvsg.be
.

Navigatie