Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

VVSG-commissie Flankerend Onderwijsbeleid

 • Stuurgroep FOB/departement: Gunther Rens
 • Overlegplatform flankerend onderwijsbeleid centrumsteden: Gunther Rens
 • Selectiecommissie projecten flankerend onderwijsbeleid centrumsteden: Gunther Rens
 • Selectiecommissie projecten flankerend onderwijsbeleid niet-centrumsteden: Gunther Rens
 • Externe stuurgroep flankerend onderwijsbeleid: Gunther Rens
 • Stuurgroep Kostenbeheersing op school, Koning Boudewijnstichting: Gunther Rens
 • Werkgroep Provinciale Startdagen Schoolkostenbeheersing, KBS: Gunther Rens
 • Redactieraad praktijkboek Lerende gemeente: Gunther Rens
 • European Platform on Roam Inclusion: Gunther Rens
 • Netwerkgroep Roma – Diest: Gunther Rens
 • Stuurgroep Brede school, Departement onderwijs en vorming: Gunther Rens
 • Focusgroep Vlaams Minderhedencentrum, VMC: Gunther Rens
 • Symposium PrOS Mechelen: Gunther Rens
 • Focusgroep Erfgoededucatie, RWO Vlaanderen: Gunther Rens
 • Traject werkloze schoolverlaters, Social Polis Conference: Gunther Rens
 • Onderwijsraad Hasselt – workshop: Gunther Rens
 • Leuven in dialoog – workshop: Gunther Rens
 • OVSG - Platform Kansenbeleid: Gunther Rens

Navigatie