Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Wat is flob?

Wat is flankerend onderwijs?

Het decreet flankerend onderwijsbeleid geeft volgende definitie:

Het geheel van actieplannen die een gemeente ontwikkelt om, vertrekkende vanuit de lokale situatie en aanvullend bij het Vlaams onderwijsbeleid, het lokale onderwijs – en de gelijke onderwijskansen in het bijzonder – te ondersteunen.

Het flankerend onderwijsbeleid tracht een antwoord te geven op lokale noden die betrekking hebben op lerenden, ouders, scholen of organisaties die bij het onderwijsgebeuren betrokken zijn. Deze noden kunnen naar boven komen uit een omgevingsanalyse of tijdens overleg met de lokale onderwijsactoren. 

Enkele voorbeelden:

 • De kleuters die het meest baat zouden hebben bij kleuteronderwijs, zijn vaak het minst aanwezig.
 • Hoe kan je als gemeente de ouders motiveren om hun kleuters toch naar de kleuterschool te sturen?
 •  Weet elke inwoner hoeveel scholen er in je gemeente zijn?
 •  En waar ze de scholen kunnen vinden? Waar kunnen anderstaligen terecht met vragen over onderwijs?
 •  En hoe vangt de school hen op? Wist je dat 1 op de 10 volwassenen moeilijkheden heeft met lezen en schrijven?
 •  Heeft je lokale arbeidsmarkt moeite om geschikte mensen te vinden?
 • Hoe speelt het lokale onderwijs(beleid) daarop in?
 •  Waar kunnen ouders met vragen over opvoeding terecht in je gemeente?
 •  Afval sorteren, energie besparen, de natuur leren respecteren, ... Hoe kan je gemeente scholen ondersteunen?
 • Meer dan de helft van de BSO-leerlingen verlaat de school laaggeletterd. Wat kan je gemeentebestuur betekenen?
 • Zijn er voldoende plaatsen in je gemeente voor leerplekleren?
 •  Wie breng je samen om verkeersveilige schoolomgevingen te creëren?
 •  Zijn alle belangrijke knelpunten op de wegen van en naar de scholen in kaart gebracht?
 •  Met welke partners en over welke onderwijsthema's zit je rond tafel?
 •  Hoe ga je om met ongewenst gedrag binnen en/of buiten de school?
 • Welke info deel je met de onderwijsactoren in je gemeente en waarom?
 •  Wat zou de afstand van de buurtschool tot de woonplaats van een kind maximum mogen zijn?
 •  Hoe waarborg je de toegang en de kwaliteit van buitenschoolse kinderopvang in je gemeente?
 • Het inschrijvingsrecht vraagt om communicatie tussen alle scholen op het grondgebied. Wie modereert het overleg?
 •  Scholen met capaciteitsproblemen duiken meer en meer op.

Oorspronkelijk lag de focus van het flankerend onderwijsbeleid voornamelijk op het creëren van gelijke onderwijskansen. Dit blijft een groot pijnpunt in Vlaanderen, zoals telkens opnieuw blijkt uit onderzoek. De laatste jaren komen echter ook andere thema's in het vizier, zoals het inschrijvingsbeleid, de buitenschoolse kinderopvang of de scholencapaciteit. Hierdoor zal het flankerend onderwijsbeleid naar de toekomst toe verder aan belang winnen.

 Documenten

Algemeen
Socratesbevraging 2009

Navigatie