Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Decreet

Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau

Het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau telt vier inhoudelijke luiken:

  1. De mogelijkheid om aan lokale onderwijsinrichtingen voordelen toe te kennen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de sociale voordelen en de andere voordelen. (hfdst II)
  2. De opdracht aan alle Vlaamse steden en gemeenten om zich in te spannen voor maximale kleuterparticipatie, leerplichtcontrole en spijbelpreventie. (hfdst III)
  3. De mogelijkheid tot het toekennen door de Vlaamse Regering van subsidies aan lokale besturen die een lokaal flankerend onderwijsbeleid voeren. (hfdst IV)
  4. Een luik betreffende het flankerend onderwijsbeleid in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. (hfdst VI)

Navigatie