Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

De schoolloopbaan

De weekendschool helpt bij studiekeuze

De Antwerpse Weekendschool wil kinderen uit aandachtswijken helpen om hun talent te ontdekken. Zo kunnen ze daar bij hun studiekeuze rekening mee houden. Elke zondag komt er een spreker op bezoek die vertelt over zijn beroep. Lees het artikel op weliswaar.be. 

Opendeurdagen belangrijkste bron van informatie bij studiekeuze

Jongeren willen bij hun studie- of beroepskeuze het liefst geïnformeerd worden tijdens opendeurdagen. En de brochure 'Wat na het secundair onderwijs' geniet van een ruime bekendheid onder de jongeren. Dat blijkt uit de online bevraging van bijna 900 laatstejaarsstudenten secundair onderwijs. Je vindt de resultaten van de enquête op de site van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Nieuwe website: studiekeuze en werken in de sociale sector

Hoe oriënteer je je leerlingen van 14 tot 18 jaar die willen 'werken met mensen'? Op de site www.werkmetmensen.be worden de jongeren wegwijs gemaakt via een jobtest en beroepenfilter. 55 beroepenfiches van onder meer een tandtechnicus, opvoeder of animator in de ouderenzorg geven een overzicht van de jobinhoud en werkcontext. Je vindt er ook informatie over de opleidingen in de sociale sector.
De site is een project van het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding (VIVO).

Nieuwe website: mogelijke ondersteuningsvormen bij specifieke onderwijsbehoeften

Elke kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs. Leerlingen met een beperking hebben bovendien recht op onderwijs dat aangepast is aan hun onderwijsbehoeften. Welke vormen van ondersteuning  in het (buiten)gewoon onderwijs voor hen mogelijk zijn, vind je op de nieuwe website over specifieke onderwijsbehoeften. Deze geeft duiding bij de verschillende mogelijkheden: buitengewoon onderwijs, inclusief onderwijs, geïntegreerd onderwijs (GON), speciale onderwijsleermiddelen, buitenschoolse hulpverlening, Sticordi-maatregelen, onderwijs aan huis.
De site is een initiatief van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi).

Stappenplan voor taalproef kleuters

Kleuters die geboren zijn in 2007, moeten dit schooljaar minstens 220 halve dagen aanwezig zijn in een Nederlandstalige kleuterklas. Voor kleuters van het geboortejaar 2008 die volgend jaar al de stap naar het gewoon lager onderwijs zetten, is dat minstens 185 halve dagen. Als een kleuter onvoldoende aanwezig is in de kleuterschool, mag hij niet overgaan naar het gewoon lager onderwijs. Dan kan het kind een taalproef afleggen. De procedure omvat vijf stappen. Je vindt het stappenplan op onderwijs.be. 
Een rekenschema helpt je om te berekenen wie onvoldoende aanwezig was. Kleuters van geboortejaar 2007 die dit schooljaar elke dag op school geweest zijn, kunnen de kaap van 220 halve dagen op 19 maart 2013 bereiken. Kleuters van geboortejaar 2008 moeten tijdens het huidige schooljaar minstens 185 halve dagen aanwezig zijn in de kleuterklas. Zij kunnen het vereiste aantal dagen al op dinsdag 20 februari 2013 bereiken.

Onderwijsspiegel 2013: leren en werken – nog veel werk op de plank

Voor de centra die jongeren opleiden in een stelsel van leren en werken, ligt er nog veel werk op de plank. Dat is de conclusie van de onderwijsinspectie in haar jaarlijks rapport, de Onderwijsspiegel 2013. Niet elk centrum screent degelijk, waardoor niet elk traject een vertaling is van de individuele doelen van de jongere. Ook realiseren niet alle centra het voltijds engagement. Het spijbelgedrag is in sommige centra problematisch. De onderwijsinspectie vraagt dat de evaluatiepraktijk beter op de leerdoelen wordt afgestemd.

Onderwijsspiegel 2013: talenbeleid in de Vlaamse scholen

Tijdens de laatste drie schooljaren was er zeer weinig evolutie op het vlak van talenbeleid in basis- en secundaire scholen. Zelfs in scholen waar de noden van de leerlingen groot zijn, is er vaak nog altijd te weinig diepgang en is het bereik van het beleid te beperkt.
Dat blijkt uit de Onderwijsspiegel 2013, het jaarlijkse rapport van de onderwijsinspectie.

Oprit 14 – Naar een schooltraject zonder snelheidsbeperkingen

In de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen werd op 31 januari 2013 een gedachtewisseling gehouden met de onderzoekers van het project ‘Oprit 14 – Naar een schooltraject zonder snelheidsbeperkingen’. In dit onderzoek werd de schoolloopbaan van leerlingen met een migratieachtergrond (in het bijzonder leerlingen met een Marokkaanse, Turkse, Poolse of Chinese achtergrond) in drie Vlaamse steden – Antwerpen, Gent en Genk – bestudeerd. Daarbij werd specifiek gefocust op vier belangrijke invloedssferen: de thuisomgeving/ouders, de buurt, de ‘peers’ en de klas/school. Lees het verslag

Zoek de 'dichtste' school in het buitengewoon onderwijs

Raadpleeg de informatieve tool 'Dichtste scholen' om te weten voor welke school voor buitengewoon onderwijs een leerling recht heeft op leerlingenvervoer. Het berekent de afstand tussen een welbepaalde opstapplaats en een school in het buitengewoon onderwijs en geeft een overzicht van de dichtstbijzijnde vrije keuzescholen.

Onderwijskiezer

Onderwijskiezer.be helpt leerlingen die op zoek zijn naar een studierichting. Een richting die goed bij hen past en die hen alle kansen geeft voor je toekomst. Onderwijskiezer.be is bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-medewerkers, … kortom voor iedereen die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele onderwijslandschap.

Oproep: informatiecampagne technisch onderwijs

De onderwijsverstrekkers VVKSO, OVSG en Go! plannen met ingang van 18 februari een brede mediacampagne inclusief promotieclip op VRT-zender Eén met de bedoeling de belangstelling voor het technisch onderwijs (vooral technologisch georiënteerde studierichtingen) te verhogen. Vlaams minister-president Kris Peeters zette als eerste zijn schouders onder dit initiatief. Simultaan met de campagne op de beeldbuis willen de onderwijsverstrekkers hun campagne ook in het straatbeeld voeren. Zij roepen ook de lokale besturen op om de campagne te ondersteunen via de aanschaf van stickers of banners, bedoeld om te worden gekleefd op bedrijfsvoertuigen. Meer info: download begeleidend schrijven en bestelformulier.

Scholen die schitteren van Talent en Waardering, ook in uw gemeente?!

Go4talent is stilaan een begrip aan het worden in Vlaanderen als het gaat rond het aanwakkeren van talent en waardering in het (secundair) onderwijs. Wilt u in uw gemeente of regio de stuwende kracht zijn achter scholen die inzetten op talent en waardering als sleutel voor de toekomst? Ga dan snel naar www.go4talent.be.

 Documenten

Navigatie