Voor een sterk lokaal bestuur

Op zoek naar een presentatie van #VVSGtrefdag?

Kies hieronder uw thema

Lerende gemeente

Gids voor flankerend onderwijsbeleid

Lerende gemeente is een losbladig praktijkboek waarin u kaderteksten, onderzoek, goede praktijk en handige referenties vindt met betrekking tot flankerend onderwijsbeleid.

Alle aspecten van samenwerking met het lokale onderwijsveld passeren de revue: kinderopvang, opvoedingsondersteuning, brede school, mobiliteit, preventie-, milieu-, gezondheids-, cultuur- en vrijetijdsbeleid, leren en werken, internationale samenwerking. Verder zijn er meer schoolgebonden thema’s als kleuterparticipatie, taalbeleid, spijbelen en leerplichtcontrole, onderwijskosten, ouderbetrokkenheid, huiswerkbegeleiding.

U vindt in dit boek de nodige knowhow om een flankerend onderwijsbeleid op maat op te starten. Op de uitgebreide cd-rom staan goede praktijkvoorbeelden en extra achtergrondinformatie.

 • Aflevering 10 (juni 2013): Herindeling en aanpassing aan de BBC

  De voorbije maanden is er achter de schermen heel wat werk verricht. De redactie heeft de taak op zich genomen om de publicatie opnieuw in te delen. Aanleiding was de vaststelling dat Lerende gemeente heel wat waardevolle bijdragen bevat, maar dat het overzicht wat verloren was gegaan. De nieuwe indeling vertrekt vanuit het doel die je wil bereiken. Wil je starten met flankerend onderwijs? Wil je de leerloopbaan ondersteunen? Wil je de ouders versterken? Wil je de samenwerking met de buurt verbeteren? De redactie hoopt dat deze herindeling de waardevolle informatie in de publicatie beter ontsluit.

  Gelijktijdig zijn teksten met betrekking tot het organiseren van flankerend onderwijsbeleid in overeenstemming gebracht met de nieuwe beleids- en beheerscyclus. Waar mogelijk is zijn termen in de teksten aangepast aan de nieuwe terminologie van de meerjarenplanning.

 Redactieraad

 • Lia Blaton, SDL
 • Jan De Crom, OVSG
 • Ann Lobijn, VVSG
 • Gunther Rens, VVSG (hoofdredacteur)
 • Gil Thys
 • Lief Vandevoort
 • Sabine Van Cauwenberge, VVSG
 • Nathalie Van Ceulebroeck, VVJ

Navigatie