Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Welzijn en preventie

Logopedische screening

Sommige lokale besturen financieren een logopedische screening van alle leerlingen in het basisonderwijs. Op 18 september 2013 ondertekenden enkele vertegenwoordigers uit het onderwijsveld samen met de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten een engagementsverklaring. Deze verklaring stelt: 'Een systematische, jaarlijkse screening van volledige leerlingenpopulaties van een onderwijsniveau, een leerjaar of een klas [...] om problemen op te sporen, is niet aangewezen, noch wenselijk.'

Redelijke aanpassingen in de school

Leerlingen met een handicap hebben op school recht op redelijke aanpassingen. Een redelijke aanpassing is een maatregel die het effect van de beperking neutraliseert waarmee een persoon met een handicap te maken krijgt in een onaangepaste (school)omgeving. Het centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding ontvangt geregeld meldingen van leerlingen en ouders die problemen hebben om op school redelijke aanpassingen te verkrijgen. De praktijk leert dat veel leerkrachten en schooldirecties nog niet vertrouwd zijn met de wettelijke verplichting tot het voorzien van redelijke aanpassingen. Met deze brochure wil het centrum leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties meer vertrouwd maken met het begrip 'redelijke aanpassingen'.

Time-out op de boerderij

Op de zorgboerderij vindt Maarten (17) rust tussen de varkens. Hij was school grondig moe en leek af te haken. Maar tijdens de wekelijkse time-out op de zorgboerderij kan hij zijn batterijen opladen. Volg Maartens time-out op www.tvklasse.be.

Asielzoekers in de klas

In 2012 telde België meer dan 20.000 asielaanvragen. Duizenden kinderen zoeken telkens hun weg naar onze scholen. Hoe gaat een lerarenteam daarmee om? Welke rol speel het team: die van redder, wegwijzer of steunpilaar? En wat als een kind van een asielzoeker een kind zonder papieren wordt? Hoe gaat men om met uitwijzingen en afscheid nemen (en de gevoelens daarbij)? Je vindt  een eerste houvast in 'De Eerste Lijn - Asielzoekers', deze week als aparte bijlage bij het maartnummer van Klasse voor Leraren.

Gratis onderwijs aan huis voor zieke kinderen

Als kinderen langdurig of chronisch ziek zijn, missen ze de lessen op school. Om te voorkomen dat ze ver achterop geraken, kunnen ze gratis tijdelijk onderwijs aan huis krijgen. Ouders vragen dat aan op de school van het kind. Nog te weinig ouders en hulpverleners kennen dit systeem. Meer info: www.ond.vlaanderen.be/toah

 

Navigatie