Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Brede school

Brede scholen zijn er in de eerste plaats voor de kinderen. Vanuit de vaststelling dat kansarme en allochtone kinderen heel vaak schoolse achterstand oplopen en dat er al te vaak een kloof gaapt tussen de schoolcultuur en de thuiscultuur, voelen scholen zich genoodzaakt verder te kijken dan wat ze in de klas kunnen doen. Ramen en deuren worden opengegooid in een poging om op brede wijze aansluiting te creëren voor deze kinderen en hun ouders. Samenwerking in de wijk is daarbij een sleutelgegeven.

Scholen nemen bijvoorbeeld het initiatief om overdag in het schoolgebouw taalcursussen of sportlessen te organiseren voor allochtone moeders. Die leren de school dan meteen van binnen kennen. Ze proberen ook grootouders of de buurtbewoners te betrekken bij de activiteiten van de kinderen in de klas, bijvoorbeeld bij de computerlessen. Erg positief voor de motivatie van de kinderen én voor de grootouders. Bovendien lukt het op deze manier om de moeilijkst bereikbare groep senioren – de groep voor wie de drempel naar het volwassenenonderwijs te hoog is – toch iets bij te brengen over pc en internet.

 

 Documenten

Navigatie