Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Onderwijs inrichten

Het zelf inrichten van regulier onderwijs (basisonderwijs, secundair onderwijs, dko,...) door een lokaal bestuur valt niet onder het flankerend onderwijsbeleid.

Voor vragen met betrekking tot het zelf inrichten van onderwijs, kan u als lokaal bestuur terecht bij de OVSG.

Vernieuwing decreet deeltijds kunstonderwijs (DKO)

Met een akkoord van de Vlaamse regering over een conceptnota en na een uitgebreide adviesronde werkt Vlaams minister Pascal Smet aan een vernieuwde regelgeving voor het deeltijds kunstonderwijs (DKO). Als inrichters en hoofdfinanciers van het deeltijds kunstonderwijs is de vernieuwing van groot belang voor de gemeenten. Vooral de hertekening van het landschap, met samenwerking en schaalvergroting als krijtlijn en de financiering, met een eventuele verhoging en herverdeling van het inschrijvingsgeld, worden door de OVSG en de VVSG nauw opgevolgd. De raad van bestuur van de VVSG werd in december ingelicht over de krijtlijnen. De OVSG is rechtstreeks betrokken bij de onderhandelingen en behartigt daarin de bezorgdheden van de VVSG-leden. Deze tekst geeft hun standpunt weer. Info: hilde.plas@vvsg.be

Naast OVSG bracht ook de VLOR een advies uit. Het tijdschrift klasse voor leerkrachten tenslotte weidde een artikel aan het protest dat tegen de hervorming is ontstaan binnen het dko.

 Documenten

 Links

Navigatie