Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

De Winterdienst

 

Tips voor de winterdienst

 • Maak elk jaar een winterplan op
  Dit is een beschrijving van de verschillende strooiroutes van de wegen in eigen beheer.
 • Maak ook een prioritair strooiplan op
  Dit beschrijft welke locaties en wegen voorrang krijgen bij het strooien in geval van zoutschaarste of hevige sneeuwval. Bepaalde plaatsen moeten altijd bereikbaar blijven, zoals  ziekenhuizen, politie en brandweer. Neem ook routes voor openbaar vervoer zo veel mogelijk mee. Als er geen prioritair plan is, bestaat het risico dat daar niet gestrooid wordt en op andere – minder belangrijke – plaatsen wel. 
 • Vergeet de fietspaden niet
  De aanliggende fietspaden kunnen meteen meegenomen worden in de reguliere strooibeurt  door de strooibreedte aan te passen. Vrijliggende fietspaden kan met een veegmachine, of met een  kleine tractor met sneeuwmes en strooi-installatie.
  De Fietserbond bezorgde de gemeenten hierover een
  brief. Op hun website vind je meer specifieke info.
 • Niet per definitie overal strooien
  Bijvoorbeeld in woonwijken waar er weinig verkeer is en veel jonge gezinnen wonen: bestemmingsverkeer en amper doorgaand verkeer, bij sneeuw of ijzel dus een beperkte impact, kinderen hebben sneeuwpret :-)
 • Communiceer dit plan tijdig, duidelijk en eerlijk naar de inwoners
  Daardoor kan je het draagvlak voor de beslissingen vergroten. De praktijk leert dat als mensen op voorhand weten dat hun straat niet gestrooid zal worden, ze dit makkelijker aanvaarden en voorzichtiger zijn als ze toch de weg op rijden.
 • Strooizout
  Sluit goede contracten af te sluiten met zoutleveranciers. Tracht ook een vaste prijs af te spreken.
  Gemeenten hebben meestal ook een kleine voorraadruimte voor zout ter beschikking: vul die zo snel mogelijk weer aan na een strooibeurt.  Door een voorraad af te nemen bij de leveranciers hebben zij ook weer ruimte vrij om nieuw zout op te slaan, en zo kan hopelijk een algemeen zouttekort vermeden worden.
  Ruim de sneeuw voor het strooien. Zo kan je zuiniger met uw zout omspringen.
 • Geen zand
  In nood grijpen gemeenten wel eens terug naar zand, maar dit is niet aangewezen (o.m. omdat het de rioolkolken verstopt).
 •  

 Winteractieprotocol

Om tot betere afspraken te komen bij extreme winterse omstandigheden, sloten een resem partners een winteractieprotocol af: de provincies, de Federale politie, de Meteo Wing, De Lijn, de VVSG,
Automobiel- en transportverenigingen, en het Vlaams gewest, AWV en het Vlaams Verkeerscentrum.
Het protocol bevat afspraken over de definitie en de aanpak van, en mogelijke acties bij, extreme winterse omstandigheden
.

 

Geef uw zoutvoorraad door aan AWV

In het kader van het Winteractieprotocol wil AWV ook de zoutvoorraden in steden en gemeenten in kaart brengen. Met dat algemene overzicht kan er flexibel op de situatie worden ingespeeld en kan AWV indien nodig voorraden herverdelen.
Daarom wordt aan lokale overheden gevraagd om twee maal per dag hun zoutvoorraad door te geven aan de arrondissementscommissaris (één keer voor 10 uur en één keer voor 16 uur. Enkel bij wijzigingen uiteraard).  De arrondissementscommissarissen bundelen deze gegevens en bezorgen ze om 10 uur en om 16 uur aan AWV.
Die inspanning kan enkel van de gemeenten verlangd worden op vraag van de minister van Openbare Werken en de gouverneurs én in perioden van algemene zoutschaarste, zodat het AWV kan instaan voor de coördinatie op Vlaams niveau.
Op
www.wegenenverkeer.be/winterdienst vindt u een elektronisch invulformulier om de zoutvoorraad op een makkelijke en efficiënte manier door te geven.

 

Meer info

 • Kijk  op www.wegenenverkeer.be/winterdienst voor meer tips en info. Gedurende de winter wordt deze site indien nodig geactualiseerd en uitgebreid. De informatie rond de winterdienst wordt deels aangeboden op een afgesloten deel van de website, waar u een paswoord voor nodig heeft. Steden en gemeenten kunnen een paswoord aanvragen bij hun provinciebestuur. (Maar het bleek in oktober niet duidelijk op welke manier dit moest gebeuren?) U vindt er nu alvast informatie over zoutleveranciers, alternatieven voor zout, het inschakelen van aannemers of landbouwers, het opdelen van het wegennetwerk in prioritaire (en minder prioritaire) trajecten, het belang van communicatie (als weggebruikers op voorhand weten waar er niet of later gestrooid wordt, blijken ze voorzichtiger en begripsvoller te zijn) en juridische info.
 • De ‘Mobiliteitsbrief’ van november 2010 handelt over de winterdienst. U vindt er kort en bondig de meest essentiële info, en voorbeelden van gemeentelijke aanpak.
 • In september 2010 nam de VVSG een enquête af bij de gemeentebesturen. De resultaten bieden feedback aan de Vlaamse overheid (AWV) voor (verfijning van) initiatieven en informatieverstrekking in verband met de winterdienst.
 • De presentatie 'Voorstelling winterwinteractieplan' (studiedag 12.10.2010)

Gemeentelijke praktijken

 • Sommige gemeenten stellen – al dan niet gratis – zout ter beschikking aan hun inwoners. Al dan niet aan huis gebracht bij 70-plussers. Dergelijke actie wordt uiteraard best begeleid met het sensibiliseren van de inwoners om de voetpaden ijs- en sneeuwvrij te houden.
 • In veel gemeenten kan men een beroep doen op een PWA-werker voor het ruimen van de sneeuw.
 • Gemeenten kunnen ook samenwerken met landbouwers om sneeuw te ruimen of zout te strooien. Voor de verzekering lijken er ons twee mogelijke opties: ofwel vallen deze landbouwers onder vrijwilligerswerk, en dan is de daarbij horende verzekering vereist; ofwel zijn het zelfstandigen, met wie een contract wordt contract afgesloten (via overheidsopdracht), en heeft de zelfstandige zelf een verzekering (die hij/zij wel zal verrekenen in de offerte).

 

Aansprakelijkheid

(Els Beeckmans, De aansprakelijkheid van de wegbeheerder, blz 130-131)

Fout

Van de wegbeheerder mag niet worden verwacht dat hij bij winterse toestanden onmiddellijk ter plaatse is om de weg sneeuw- of ijsvrij te maken.

Aangezien zijn veiligheidsverplichting een inspanningsverplichting is, moet deze in redelijkheid worden beoordeeld.

Het is onmogelijk elke geïsoleerde ijzelplek dadelijk te neurtraliseren.

Wanneer het evenwel de ganse dag blijft sneeuwen en de wegbeheerder de mogelijkeheid heeft op te treden, maar nalaat dit te doen, wordt hij aansprakelijk gesteld.

Hierbij wordt rekening gehouden met de globale toestand op de weg. Wanneer over een lange afstand gestrooid is en plots duikt voor de weggebruiker een onbestrooid stuk weg op, wordt gesteld dat de weggebruiker zich hier niet dient aan te verwachten. Er kan in dat geval dan ook van een abnormaal gevaar worden gesproken.

Wanneer de weersomstandigheden evenwel duidelijk voorspeld zijn en daarenboven zichtbaar, moet een normaal voorzichtig weggebruiker zijn rijgedrag aanpassen. Bij een ongeval zal hij zelf aanpsrakelijk worden gesteld.

Inbreuk op artikel 135 NGW

De aansprakelijkheid van de gemeente wordt hier op dezelfde wijze beoordeeld als de aansprakelijkheid van de wegbeheerder. 

Navigatie