Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Toezicht koelinstallaties en tankstations: workshops Vlaamse overheid
​​De Vlaamse overheid (departement Omgeving, afdeling Handhaving - vroegere Milieu-Inspectie) wil samen met de lokale toezichthouders een gezamenlijk project opzetten rond het controleren van koelinstallaties, en van bevoorradingsstations voor motorvoertuigen (tankstations). Om kennis en ervaring over deze controles te delen organiseert ze workshops in drie provincies.

Uit koelinstallaties lekken vaak gefluoreerde broeikasgassen. Veel van deze koelinstallaties staan bij bedrijven van klasse 2 en klasse 3. De bevoorradingsstations voor motorvoertuigen (tankstations) werden bij de invoering van de omgevingsvergunning (februari 2017) grotendeels gedeclasseerd van klasse 1 naar klasse 2. Enkel de stations waar ook LPG, CNG of LNG wordt opgeslagen en verdeeld zijn inrichtingen van klasse 1 gebleven. Daarom lijkt het nuttig om in dezelfde workshops de voornaamste aandachtspunten bij controles van bevoorradingsstations nader toe te lichten, op het vlak van milieu en veiligheid.

De workshops vinden plaats op 26 maart in Brugge, op 23 april in Antwerpen en op 7 mei in Gent.

Navigatie